Kvinnojourer kritiska till uteblivet stöd
08 apr | 2016
Av totalt 100 miljoner kronor har bara hälften av regeringens stödpengar för 2016 betalats ut.

Socialstyrelsen lägger för stor vikt vid mål- och resultatorientering när de beslutar om vilka jourer som beviljas bidrag, detta anser Olga Persson, generalsekreterare för Unizon. I en artikel publicerad på Stockholmsfria.se menar Persson att regeringen måste förtydliga intentionen med stödpengarna och att det är olyckligt att Unizon inte fått delta i fördelningsprocessen av statsbidragen.

- Vi skulle ju kunna hjälpa dem att översätta verklighetens språk, vad det innebär att bedriva feministiskt socialt arbete, om de inte kan förstå det ur jourernas ansökningar.

Mellan åren 2015 och 2018 har regeringen öronmärkt totalt 325 miljoner kronor för de cirka 200 kvinno- och tjejjourer som verkar i Sverige. Men på grund av den invecklade byråkratin associerad med att söka bidrag via socialstyrelsen avstår ofta mindre jourer från att ens försöka.

Unizon för nu en dialog med regeringen och socialstyrelsen för hur fördelningsprocessen kan förbättras.