Titta på Morgonforum 27/10 - Att öppna vägen in mot arbetsmarknaden
28 okt | 2016

Trots att den allmänna arbetslösheten sjunker så växer antalet människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. 2017 beräknas 75 procent av alla arbetslösa tillhöra dessa grupper. Det handlar om långtidsarbetslösa, sjukskrivna, nyanlända, unga och människor med funktionsvariationer. Vad kan civilsamhället, staten och kommunerna göra för att bättre stödja dessa människor?

Här kan du titta på det inspelade seminariet med en teckentolk.