Titta på Morgonforum 16/9 - Mer än tiggare
15 sep | 2016
LIVE: På ett förlängt Morgonforum med titeln Mer än tiggare sammanförs aktörer från ideella, offentliga och vinstdrivande organisationer för att gemensamt rita kartan och dra upp nya vägar för att ge utsatta EU-medborgare bättre möjligheter att bli ekonomiskt och socialt starkare!