Mahfozullah ”Maffe” Ganji är Årets volontär
05 dec | 2017
Glädje som smittar av sig, ett stort ansvar för sina uppgifter i föreningen och en positiv energi för allt han tar för sig. Det kännetecknar Årets volontär Maffe, 17 år, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund. Maffe och Volontärbyråns Maria Alsander var med i morgon-TV idag.

Först trodde jag inte att det var sant, men när jag förstod att Tamam verkligen hade nominerat mig blev jag jätteglad, säger Maffe. Jag hade inte tänkt på att det jag gör är värt så mycket. Det känns underbart att tänka sig att jag, Maffe, blev Årets volontär!

Den ideella verksamheten Volontärbyrån har bland 110 nomineringar från föreningar över hela Sverige korat Årets volontär. Syftet med utmärkelsen är att på Frivilligdagen den 5 december uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Hela 53 procent av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, och lägger i snitt 15 timmar i månaden på sitt ideella engagemang.

-Maffe är egentligen en typisk volontär, säger Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån. Han engagerar sig både väldigt konkret genom att exempelvis organisera träffar för ungdomar och att översätta, men också långsiktigt genom att sitta i Tamams styrelse och arbeta för att synliggöra föreningen utåt. Dessutom beskrivs han som en otroligt positiv person, som alltid ser till att alla får vara med. Vi är glada att få utse Maffe till Årets volontär, för att han genom sitt engagemang är en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade.

På morgon-TV

Maffe och Volontärbyråns Maria Alsander var med på TV i morse på TV4 för att presentera Årets volontär. 

Maffe sa: "Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"

Här kan du se inslaget

Volontärbyråns motivering:

Mahfozullah ”Maffe” Ganji, styrelseledamot och engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund

Maffe har en förmåga att genom sitt engagemang sprida glädje och positiv energi omkring sig. Maffes arbete syns inte alltid utåt men har stor betydelse för föreningen Tamam Lund. Han anordnar träffar för aktiva i föreningen, han värvar medlemmar, han representerar föreningen på möten med kommunen och mycket, mycket mer. Ingenting verkar vara för svårt för honom och han ställer alltid upp. Maffes ideella engagemang bidrar till ett samhälle där människor möts och där ungas engagemang får växa och ta plats. Som Årets volontär är Maffe en sann inspiratör och en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade. 

För mer information, kontakta Anna Snell, telefon 073554 23 23, anna.snell@volontarbyran.org 

Årets volontär delas ut av den ideella verksamheten Volontärbyrån, för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. 

Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.