Mänskliga rättigheter inskränks i 6 av 10 länder
17 dec | 2018
Civicus rapporterar i sin årliga rapport att människors fri- och rättigheter är under allvarlig attack i 60% av världens länder. 2018 har varit ett tufft år för civilsamhället där 9 länder rapporterar att situationen blivit värre sedan mars 2018.

CIVICUS, en global allians av organisationer från civilsamhället där Forum är medlem, rapporterar allvarliga saker i sin rapport "People Power Under Attack 2018". 

Rapporten visar att i 6 av 10 länder finns allvarliga attacker på mänskliga fri och rättigheter, som frihet att organisera sig, eller mötas. Idag är det 111 länder av 106  totalt där sådana friheter begränsas eller hotas kraftigt. Idag syns hot och våld men också lagstiftning och skapande av teknologi för att kontrollera människor.    

Globalt är kvinnliga aktivister och aktörer inom civilsamhället, värst utsatta.    

Cathan Gilbert, ansvarig för Civic space research på Civicus säger:

- För civilsamhället var  2018 ett år när stater skapade system för att trycka ned och begränsa kritik från dem som ville utmana  makten.