Maria Alsander om Volontärbarometern: “Människor drivs av samhällsengagemang, inte personliga meriter”
Foto: Erik Cronberg
15 jun | 2017
Samhällsförbättring är en av de stora drivkrafterna bakom ideellt engagemang. Årets Volontärbarometer visar också på ett stort intresse för verksamhet med barn och ungdomar, samt att engagemang förbättrar hälsan. Det berättar Maria Alsander, verksamhetsledare för Volontärbyrån.

Meriter till CV:t är inte en huvudsaklig motivationsfaktor till ideellt engagemang. Istället är det samhällsförbättring som är en av de stora drivkrafterna. Detta var ett av resultaten som kom fram i årets Volontärbarometer. Volontärbyråns verksamhetschef Maria Alsander blev positivt överraskad av resultatet.

– Många har tvärtom en önskan att engagera sig regelbundet och långsiktigt och inte bara göra en enskild insats som ser bra ut på CV:t, säger Maria.

Idag släpptes Volontärbarometern, Forums verksamhet Volontärbyråns årliga undersökning om ideellt engagemang. Den visar i år på ett fortsatt stort intresse för att engagera sig ideellt. Maria Alsander ser att Volontärbyrån de senaste åren fått allt fler intresseanmälningar från personer som söker sig till organisationer, men också fler organisationer som behöver människor till olika ideella uppdrag.

– Det ideella engagemanget betyder mycket för människor när man väl har börjat. Volontärbarometern visar att nästan samtliga är nöjda med sitt ideella engagemang, och väldigt många vill engagera sig igen. Det är inte konstigt med tanke på att engagemang verkar förbättra hälsan, nästan alla som svarade på enkäten upplever att de mår bättre av sitt engagemang.

Årets barometer visar att det finns en hel rad områden som människor vill göra skillnad inom. I topp 2016 hamnar verksamhet med barn och ungdomar tätt följt av integrationsinsatser, ett resultat som skiljer sig från förra året då integrationsinsatser kom först. Motiven till varför människor engagerar sig är också många.

– De starkaste drivkrafterna bakom ideellt engagemang är att hjälpa och stödja andra, förbättra samhället och göra livet mer meningsfullt. Det är intressant att det är många faktorer och motiv som samverkar med varandra i steget mot ideellt engagemang, säger Maria Alsander.

Maria menar att den här blandningen av drivkrafter är viktig för organisationer att ta till sig. Det innebär att volontärer både vill förstå vad det finns för syfte och mening med den förening som de engagerar sig i, samtidigt som de i början vill ha tydliga uppgifter och ett tydligt ramverk.

– Årets undersökning visar att det är viktigt för organisationer att ge trygghet och tydlighet till volontärer inom en konkret uppgift, samtidigt som de förmedlar organisationens värderingar och verksamhetens betydelse för samhället.

Flera volontärer uppger i Volontärbarometern att de inte blivit tillfrågade om att bli medlem, eller visar på att de inte vet vad det innebär att vara medlem i en förening. Att organisationer måste bli bättre på att förmedla sina värderingar till volontärer och visa vad ett medlemskap betyder blir också tydligt i ljuset av det här resultatet, enligt Maria.

Volontärbarometern visar att Volontärbyrån når många som inte tidigare har engagerat sig. Det innebär att det är många som genom Volontärbyrån “hittar in” i det svenska organisations- och föreningslivet. Nästan samtliga anger att Volontärbyrån är ett enkelt sätt att hitta ideella uppdrag, och 68 procent säger att det utan Volontärbyrån hade varit svårt att hitta ett ideellt engagemang.

Många känner till en del stora organisationer, men inte alltid de mindre, därför vill Volontärbyrån visa på många olika former av engagemang och se till att alla ska få chansen att hitta just den fråga som de brinner för.

– Vi vill på ett enkelt sätt göra det möjligt för människor att engagera sig som man vill, hitta in i organisationer, utvecklas och kanske bli kvar. Det ideella engagemanget är något viktigt för både samhället och individen, säger Maria.

 

Läs mer

Här kan du läsa Volontärbarometern 2017.

Läs mer om Volontärbyrån här.