Mayya Shmidt årets uppsatsstipendiat
06 dec | 2019

Forum är mycket stolta att kunna presentera att Mayya Shmidt, f.d. student på Stockholms universitet och numera doktorand på Uppsala universitet, har tilldelats priset för årets uppsats om civilsamhället. Mayya Shmidt har visat på en enastående akademisk förmåga och samhällsvetenskaplig relevans och Forum önskar henne all lycka till i sitt fortsatta arbete. 

Juryns motivering 

Juryns pris för 2019 går till Mayya Shmidt för hennes masteruppsats i sociologi - From Do It Yourself to Do It Together - vid Stockholms universitet.

Uppsatsen beskriver ett intressant organisationsfenomen i den så kallade delningsekonomin. I ett väl sammanhängande arbete och genom en etnografisk ansats får läsaren ta del av samspelet mellan medlemmarna i en förening som erbjuder tillgång till tekniska redskap och en plats för kreativitet. Vi blir på ett intresseväckande sätt delaktiga i en nyskapande verksamhet som berör klassiska civilsamhällesfrågor såsom gemenskaper och kooperativ organisering.

Författaren visar på en god förståelse för såväl metodfrågor som för empirisk forsknings möjligheter och utmaningar. Genom ett sociologiskt perspektiv tar författaren oss också bortom ett fokus på kollektiv konsumtion för att istället utforska frågor kring ömsesidighet, givande och kunskapsproduktion. Uppsatsen väcker härmed angelägna frågor för fortsatta studier av området.