Medlemslunch: Vad är en demokratisk organisation?
06 feb | 2017

Demokratikriterium vid bidragsgivning under förändring - möjligheter och hot?

I somras tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ta fram skärpta krav på demokratiska värderingar vid bidragsgivning till trossamfund. De senaste månaderna har debatten blossat upp igen, i och med att Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) på grund av demokratikriteriet avslog Sveriges Unga Muslimers och SDU:s ansökningar om statsbidrag. Vad avgör om en organisation är demokratisk och vad innebär ett skärpt demokratikriterium egentligen?

Välkommen att lyssna till Felix König, politisk sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, för att sedan diskutera tillsammans med andra medlemsorganisationer under en lunch.

Lunchen inleds av Forums ordförande David Sundén

Välkommen att anmäla dig här.

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum Medlemmar