Medlemsmöte: Nu utvecklar vi Forums politik
25 apr | 2017
Forum vill fortsätta skapa ett civilsamhälle i världsklass. Samhället förändras ständigt och det är därför dags att utveckla vår Idépolitiska plattform. Är du med i en av våra medlemsorganisationer och vill delta i detta arbete? Välkommen på medlemsmöte den 29 maj.

Nu vill vi bjuda in er medlemmar för att forma vår nya politik!

Forums nuvarande Idépolitisk plattform beslutades av Representantskapet 2010. Nu är det dags att ta fram en ny plattform utifrån en uppdaterad omvärldsanalys! Beslut om en ny plattform ska fattas av Forums representantskap i maj 2018. 

Välkommen på medlemsmöte den 29 maj på Sensus möte!

Var: Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9, lokalen Våga

När: 13.30-16.00 den 29 maj

Anmälan: Ja, klicka här för att anmäla dig.

Mer information

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram förslaget. Medlemsmötet i maj 2017 är ett första steg på den resan.

Syftet med den nya plattformen (enligt styrelsebeslut)

  • Samhällsanalys/kontext/omvärld Berättelsen, vad vi ser, samhällsbeskrivning och utveckling.
  • Vår position i relation till samhällsanalysen Vilka värderingar i relation till samhällsanalysen gör vi gemensamt inom Forum och vilken inriktning på verksamhet innebär det?
  • Mandat i olika frågor Hur kan vi formulera grunden för våra ställningstaganden i olika frågor?

Värderingar och idéer plattformen kan handla om

Vi lever i tider då sanning och lögn kan vara svåra att skilja åt i flödet av rapporter, artiklar, skrifter som sköljer över oss. Grundläggande värden i vår demokrati som exempelvis rätten till asyl är inte längre lika självklara som förr. Var och hur dras gränsen för solidariteten?

Utsatta EU-migranter aktualiserar frågeställningarna i politiken och vardagen. Vilken betydelse har en persons bakgrund för dennes möjligheter i samhället?

Frågan om ideologisk grund för att driva exempelvis skolor är återigen aktuell i och med att både liberala och socialdemokratiska kvinnoförbunden anser att religiösa friskolor ska förbjudas. Vad tänker vi inom Forum? 

Frågan om extremism och civilsamhällets roll är högaktuell. Vad är en demokratisk organisation och vem bestämmer det? Hur ser utvecklingen av lokal samverkan ut och vilka möjligheter och utmaningar ser vi med Idéburet offentligt partnerskap som metod? Kommer vi för nära det offentliga? Vilka andra frågor ska vi ställa oss när vi beskriver det samhälle vi verkar i? 

Hur skulle du/din organisation beskriva utvecklingen? Vilka värden står starka och vilka hotas? Vilken utveckling ser vi och hur påverkar den vår verksamhet? Det är frågor som vi tillsammans kommer jobba med på Forums medlemsmöte den 29 maj. 

Målgrupp för plattformen

Forums styrelse anser att målgrupperna för den idépolitiska plattformen är:

  • Forums styrelse/kansli (navigation i verksamheten),
  • medlemsorganisationer (sektorsgemensamma värderingar som signalerar identitet)
  • beslutsfattare (att förstå socialt inriktade idéburna organisationers bevekelsegrunder)

Inbjudna till mötet den 29 maj

Forums medlemsorganisationer samt styrelse och kansli.

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum