Medlemssnacket: Svenska kyrkan
10 okt | 2016
Vi är oroliga för den teknifiering och avhumanisering av migrationspolitiken som vi nu ser, säger Maria Södling, chef för team migration på kyrkkansliet, Svenska kyrkan - en av Forums 38 medlemsorganisationer.

”Allt fler som har fått avslag på sin asylansökan söker sig till oss för att de inte vet vad de ska ta sig för. De nya LMA-reglerna (Lagen om mottagande av asylsökande) visar att det finns en klyfta mellan politiken och det som vi konkret ser händer med människor i dag. Vi menar att ansvaret för att hjälpa människor som fått avslag alltmer har skjutits över på kommunerna och civilsamhället. Men kommunerna har ofta varit oförberedda på detta. Vi i civilsamhället är så förberedda vi kan vara, men snart blir det vinter och kallt och fler människor behöver stöd. Vi är oroliga för den teknifiering och avhumanisering av migrationspolitiken som vi nu ser. Det handlar ju om levande människor som söker skydd i vårt land och ett rättssamhälle måste också inbegripa medmänsklighet. Svenska kyrkan kommer fortsätta att hjälpa människor där det behövs - och samtidigt fortsätta kritisera den nuvarande lagstiftningen.”

Tack Svenska kyrkan för allt arbete ni gör när regeringen sviker!