Medlemssnacket: Synskadades Riksförbund
30 sep | 2016
Synskadades Riksförbund står upp för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv, och agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt och tryggt för synskadade människor. I en tid som fortfarande präglas av stor okunskap om synskadades tillvaro är det ett otroligt viktigt arbete. Vi pratade med Synskadades Riksförbunds intressepolitiske chef Neven Milivojevic om käppvett, ekonomiska nedskärningar och kunskapsbrist.

Vad har ni på Synskadades Riksförbund för verksamheter på gång?

Vi håller på med slutspurten på en kampanj, Gata för Alla, som pågått sedan slutet av augusti. Det är en informationskampanj för att förbättra kunskapen och villkoren för synskadade i trafik –och gatumiljön. Det handlar bland annat om att sprida information om hur folk kan visa käppvett, det vill säga hur man ska bete sig på gator och gångbanor för att visa respekt för personer med vit käpp.

Vad ser ni som den största samhällsutmaningen just nu?

Det finns många frågor att lyfta. En trend som är väldigt oroande är de nedskärningar i stöd och tjänster till personer med synnedsättningar, såsom ledsagare och färdtjänst, som pågått de senaste åren. En annan stor utmaning är att se till att inkludera personer med synnedsättning i arbetsmarknadspolitiken – idag står mer än hälften av synskadade utanför den reguljära arbetsmarknaden. I allmänhet saknas det en grundläggande förståelse för vad det innebär att leva med en svår synnedsättning, vilket vi har sett hos bland annat arbetsgivare.

Hur anser ni att förutsättningarna för det idéburna arbetet skulle kunna förbättras?

Vi behöver bättre ekonomiska förutsättningar. Statsbidragen har halverats under en 20-årsperiod. Därför är det viktigt med möjlighet till momsfrihet och att få oberoende pengar från exempelvis lotteriverksamheten. Dessutom vill vi se att det skapas bättre förutsättningar för den idéburna sektorn att bedriva arbetsträning, så att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom våra verksamheter kan få möjlighet till jobb.

Läs mer om Synskadades Riksförbund här.