Forum m.fl: "Kommuner måste våga ta hjälp av civilsamhället i arbetet mot extremism"
Foto: Erik Cronberg
29 sep | 2017
Mer samverkan mellan det offentliga och civilsamhället behövs i arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommuner, polis och civilsamhällets aktörer måste arbeta mer tillsammans. Det skriver Göran Pettersson, Forums generalsekreterare, tillsammans med MUCF, den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Myndigheten för stöd till trossamfund i en debattartikel i Dagens Samhälle i dag.

Ur debattartikeln:

Föreningar, trossamfund och andra aktörer som utgör det civila samhället är ovärderliga för ökad tillit, social inkludering och demokrati. Dessutom är civilsamhällets organisationer ofta aktiva i utsatta miljöer och utgör därför viktiga krafter i sammanhang där förtroendet för myndigheter och kommun är lågt.

Kommunen å sin sida har stabilitet, strukturer och långsiktighet som skapar möjligheter när det kommer till att ge stöd, problematisera frågor som rör unga och andra medborgare och skapa förutsättningar för delaktighet i och forma ett lokalsamhälle som alla känner tillhörighet till och samhörighet med.

Det finns inte en enskild modell för hur samverkan mellan kommun, polis och civilsamhället ska se ut i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Men flera stöd i den bemärkelsen finns faktiskt redan på plats.

Ett motståndskraftigt samhälle förutsätter att flera olika aktörer gör kompletterande insatser mot samma mål. Först då, när vi gör saker tillsammans, kan vi få en hållbar effekt. För att lyckas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism måste därför kommuner, polis och civilsamhällets aktörer arbeta mer tillsammans. 

Du hittar debattartikeln i sin helhet här: ”Stoppa extremismen med civilsamhällets hjälp”