Migrationspolitik i fokus
18 dec | 2018
Vad är migration, och hur ska migration hanteras? Det har varit aktuella frågor under flera år - i Sverige, i Europa och över hela världen. Just nu händer mycket på det området, och Forum försöker samla information om det. Vi vill ge alla möjligheter att ge sin input om migrationsfrågan - läs mer här!

Snapshots from the borders

Forum medverkar i ett Europeiskt projekt med 35 part om migration - Snapshots from the borders. Förra veckan möttes vi allihop för att diskutera hur vi gemensamt kan förändra den mediala historien om migration och flyktingar i Europa. Projektet strävar också efter att förändra den politiska agendan i Europa - en överväldigande men helt central uppgift. 

Vi vill möjliggöra att individuella historier kan höras! Därför har vi skapat en egen Facebook-sida för att alla ska kunna berätta sina erfarenheter av migration - den som själv flytt, den som möter människor som flytt, den som fattar beslut kring migration på olika sätt! Ge oss dina tankar och åsikter här! Vad har hänt? Vad har du upplevt? Vad måste lösas? Glöm inte att sprida sidan till fler!

På besöket i Wien mötte vi Andreas Babler, borgmäster i Traiskirschen utanför Wien. Så här säger han om utmaningarna:

- Det är inte människorna som flyr som är problemet. Det är politiken som sätter ramarna och det är dagens strukturer - i Österike såväl som i övriga Europa - som tvingar fram det vi har för vana att kalla Europas migrationskris. Politiken är med och skapar ett problem som inte borde få finnas.

Här kan du hitta mer information om Snapshots from the Borders på Forums hemsida,projektets hemsida

Globalt försökt till överenskommelse om migration

Regeringen har rapporterat att FN tagit fram en global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Enligt FN är detta det första försöket att skapa ett globalt ramverk för frågan, en majoritet av FNs medlemsstater valde att ge sitt stöd till processen vid en högnivåkonferens i Marakech. 182 länder valde att ge ramverket sitt stöd. Läs mer här.

Europaportalens tema asyl och migration

Europaportalen har sammanställt en bra text för den som förstå utvecklingen när det gäller migration till Europa de senaste åren. Här finns förklaringar för hur migrationen sett ut, vilka ställningstagande olika länder tagit, vilka förhandlingar som pågår just nu, och vad de långsiktiga konsekvenserna kan blir. Läs mer här