Möckelnföreningarna får bättre kunskaper genom Forums nyheter via rss
06 nov | 2018
Möckelnföreningarna, en paraply för föreningar i Karlskoga och Degerfors, och Forum har startat ett samarbete där Forums nyhetsflöde finns på Möckelnföreningarnas plattform. Från Forums sida ser vi det som en bra möjlighet för ännu fler att kunna följa med det arbete vi redan gör. Möckelnföreningarna har skrivit en artikel om varför de vill göra detta, och vad det ger dem.

Möckelnföreningarna och Forum har startat ett samarbete där Forums nyhetsflöde finns på Möckelnföreningarnas plattform.

-Det ger möjlighet till  kunskapsutbyte och skapar en kanal där de frågor som Forum lyfter når ut till det lokala nätverket, säger Kristin Nellebo som är verksamhetsutvecklare på plattformen. 

På lokal nivå saknas ofta kunskap hos såväl offentliga som civilsamhällesaktörer om hur arbetet som rör den idéburna sektorn drivs nationellt och internationellt. Möckelnföreningarnas plattform är exempel på ett verktyg som kan samla och sprida kunskap mellan samhällets arenor, där nyhetsflödet från Forum blir en viktig länk mellan det lokala och nationella. Dessutom är det enkelt. 

-Att de ideella insatser som görs i idéburna organisationer i Sverige uppgår till omkring 400.000 heltidsårsarbeten känner inte alla till, fortsätter Kristin. Dessa insatser utgör ett värde som behöver synliggöras, vilket Möckelnföreningarna hjälper till med. Tack vare det arbetet har vi lyckats få till ett IOP med Karlskoga kommun, vilket utgör den ekonomiska grunden för Möckelnföreningarnas verksamhet.

Den lokala plattform som paraplyorganisationen skapat innebär en digital webbportal som samlar information om deras medlemsorganisationers verksamheter samt länkar till deras webbsidor, erbjuder dem tjänster som kan underlätta deras arbete, samt tillhandahåller information som kan vara användbar för den idéburna sektorns aktörer. Utan lokala plattformar finns det ingen som tar samordningsrollen, vilket är nödvändigt för att tydliggöra och stärka civilsamhällets samhällsvärde.

Möckelnföreningarna fokuserar inte på verksamhetsinriktningar, utan snarare på det övergripande civilsamhället där alla organisationer i deras nätverk är lika viktiga; oavsett om de är idrottsföreningar, kulturföreningar eller hjälporganisationer. Möckelnföreningarna understryker vikten av att alltid bibehålla neutralitet och får därmed förtroende att samordna varigenom deras röstbärarroll växer – i förlängningen gynnas det lokala civilsamhälle inom vilket de verkar.

Ett konkret exempel på hur Möckelnföreningarna arbetar samordnande är Lisa – hitta rätt hjälp i Karlskoga och Degerfors, en webbsida som samlar den hjälp invånarna kan få från den idéburna sektorn inom Karlskoga och Degerfors kommuner. När individer är i behov av hjälp kan de vända sig till det offentliga, men också till den idéburna sektorn där det finns många organisationer som på olika sätt arbetar med att hjälpa människor. Dessa ideella organisationer har av olika anledningar inte förmågan eller möjligheten att lyfta in eller samordna varandra, varför Möckelnföreningarna i samarbete med Region Örebro och Karlskoga kommun har skapat webbsidan Lisa, som samlar den hjälp som finns att få i Karlskoga och Degerfors kommuner. Som ett led i samverkan mellan det offentliga och det idéburna finns nu informationen om Lisa dessutom tillgänglig på alla vårdcentraler i kommunerna, och idén bygger på att samverkan kan resultera i värdefulla synergieffekter.

Möckelnföreningarna verkar för att främja den idéburna sektorn lokalt, men tror på att stärka hela det civila samhället och välkomnar alla intresserade att kontakta dem när de har frågor eller behöver stöd, inspiration eller hjälp. De driver just nu, tillsammans med Värmlands BergsLAG, projektet Mobilisering av civilsamhället 2.0 som syftar till att stötta bildandet av liknande paraplyorganisationer i Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner. Läs mer om Möckelnföreningarna och deras verksamhet på www.mockelnforeningarna.se!

Titta gärna in på deras hemsida så kan du se flödet av nyheter nere till höger. Är du intresserad av något liknande? Kontakta oss på Forum. Du kan själv kolla in denna hjälpreda för att installera ett RSS-flöde. Vi uppskattar om du/ni berättar för oss att ni skapar ett flöde.

 

Info

Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner som bildades 2013 och som idag består av 127 medlemsföreningar.