Titta på Morgonforum med Lars Trägårdh
25 maj | 2016
Titta på vårt frukostseminarium i efterhand.

 

Vem har rätt till våra rättigheter?

- Ett Morgonforum om civilsamhällets förutsättningar efter regeringens tvärvändning i asylpolitiken

Under hösten 2015 visade civilsamhället i Sverige prov på ett enormt engagemang för flyktingar. Sovplatser, kläder och mat i stort sett trollades fram trots minimala resurser. Privatpersoner, ideella föreningar och nya nätverk visade att det är möjligt att kraftsamla engagemang på kort tid.
 
Efter att regeringen först hade välkomnat det stora engagemanget och även stoltserat med en solidarisk asylpolitik, vände helt plötsligt vinden. En mer restriktiv hållning presenterades. Visserligen fanns en opinion för att minska flyktingmottagandet och pressen från EU var stor, men hur kunde detta egentligen ske?

Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, förklarar detta med att vi i Sverige balanserar mellan två motstridiga solidaritetsideal. Ett som utgår ifrån devisen att rättigheter förtjänas genom inbetalad skattsedel. Ett annat fokuserat på deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det ena tillåter uteslutning från sociala rättigheter, det andra inte. Ska vi tro på Trägårdhs analys valde regeringen i detta fall att fokusera på det förstnämnda.

Men hur påverkar regeringens nya hållning civilsamhällets förutsättningar? 

Välkommen att lyssna på Morgonforum med en föreläsning av Lars Trägårdh, som följs av en utfrågning av moderator Anna Ardin och frågor från publiken. 

 

Avdelning: Verksamheter