Norskt domslut öppnar upp för ideella aktörer
04 okt | 2016
Oslo kommun kan i dag prioritera anbud från ideella välfärdsaktörer när det handlar om tjänster riktade till barn som farit illa. Det stod klart när kommunen nyligen vann ett uppmärksammat rättsfall mot ett antal kommersiella aktörer.

Intresseorganisationen för ideell sektor i Norge, Frivillighet Norge, säger till Forum att de är glada över att domstolen har slagit fast att det är tillåtet att prioritera ideella aktörer.

– Det har länge varit praxis inom barnevernet i Norge att göra på det här viset, och på så sätt var det inte överraskande att rätten kom till den här slutsatsen, menar generalsekreterare Stian Slotterøy Johnsen.

Det var härom veckan som Oslo kommun vann ett uppmärksammat rättsfall mot den kommersiella aktören NHO Service. Domslutet ger kommunen rätt att välja enbart ideella organisationer som leverantör för institutionsplatser inom barnevernet, en social myndighet som har i uppdrag att sätta in insatser till barn som på olika sätt farit illa.

Händelseförloppet tog sin början när kommunen i en upphandling inom barnevernet endast riktade sig till ideella aktörer. Detta reagerade branschorganisationen NHO Service starkt på och och gick på uppdrag av sju kommersiella barneverns–aktörer till domstol mot kommunen för att stoppa upphandlingen, då de menade att det bröt mot EU-rätten. Förra veckan stod det dock klart att NHO Service förlorat och skulle bli skyldiga kommunen 75.600 norska kronor i rättegångskostnader.

– Det är sant att det också kan finnas bra erbjudanden hos kommersiella aktörer, men de dras med vissa nackdelar som inte finns hos varken den ideella sektorn eller offentliga tjänster. Själva upphandlingssystemet är problematiskt. Genom det blir barnens hem med jämna mellanrum satt ur spel, samtidigt som det för den här typen av verksamhet är avgörande med trygghet och stabilitet. Dessutom är vi väldigt kritiska till vinstmotivet inom barnevernet. Det kan snabbt flytta fokus från det egentliga motivet till att tjäna pengar, sa kommunalpolitikern Inga Marte Thorkildsen (SV) till Klassekampen i en intervju.

Kommunen önskade alltså i det här sammanhanget prioritera ideella aktörer, då de anses kunna etablera mer trygga, stabila och långsiktiga verksamheter. Många ideella aktörer har också lång erfarenhet och har byggt upp en specialkompetens inom området.

Klassekampen skriver i en artikel att fallet kan få betydelse långt utanför Oslo och kan komma att bli viktigt för resten av landets kommuner. Den politiska tvisten om kommersiella välfärdsaktörer finns i hela landet, och även här hemma i Sverige.

NHO Service har efter domen kommenterat till bland annat Vårt Land att de vill göra en överklagan på europeisk nivå.

Forum kommenterar: Forum ser positivt på att Oslo kommun prioriterar ideella aktörer inom ett område där det bör vara en idé och inte ett vinstintresse som är det bärande. Domslutet ger också aktörer som har lång erfarenhet och specialistkompetens, men inte nödvändigtvis de lägsta kostnaderna, möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet. Fallet belyser hur upphandling i sig ofta är ett problematiskt system för ideell sektor, eftersom det inte tar hänsyn till att det idéburna kan erbjuda något unikt inom vissa områden och som inte kan mätas i siffror.

Fakta barnevernet: Barnevernet är en social myndighet som har i uppdrag att sätta in insatser till barn som på olika sätt farit illa, genom att exempelvis erbjuda stöd till föräldrar, förmedla fosterhem eller institutionsplatser. Domen handlar om att kommunen har rätt att bestämma att det endast är ideella aktörer som får delta i konkurrensen om att leverera institutionsplatser till barnevernet i kommunen. (Källa: Frivillighet Norge)