Nu är det dags att söka Civilsamhällets uppsatsstipendium!
2018 års stipendiat Pearl Mulkerrins mottar stipendiet av Forums ordförande Patrik Schröder. Foto: Henrik Waardahl
09 apr | 2019
Du som har skrivit en uppsats om civilsamhällesfrågor under hösten 2018 eller våren 2019 har chans att belönas med 10 000 kronor för ditt arbete. Forum, Ideell Arena och Famna delar ut stipendiet för att bidra till intresse och kunskap om det civila samhällets betydelse för samhällsutvecklingen. Ansök senast den 1 augusti.

Praktisk information och kriterier:

  • Utlysningen är öppen för dig som under 2018 (ht) eller 2019 skrivit en uppsats som är relevant för civilsamhället och samhällsutvecklingen i Sverige
  • Uppsatsen är på kandidat-, magister- eller masternivå
  • Uppsatsen är skriven under 2018 (ht) eller 2019 och ska vara godkänd
  • I din ansökan beskriver du tydligt hur din studie är relevant för civilsamhället* och samhällsutvecklingen i Sverige. Max 150 ord.

Skicka din uppsats tillsammans med motiveringen av uppsatsens relevans senast den 1 augusti 2019. Glöm inte motiveringen! Utan den kommer vi inte att kunna behandla din ansökan. Skicka till: paulina.troillet@socialforum.se  

  • Uppsatsen bedöms utifrån samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet, originalitet, och hur välskriven den är
  • En akademisk jury, fristående från de tre ovanstående organisationerna, utser pristagare och delar även ut ett hedersomnämnande
  • Den/de som skrivit den främsta uppsatsen belönas med diplom och en stipendiesumma på 10.000kr, som delas ut på en tillställning i Stockholm på den Internationella Frivilligdagen den 5 december

 

* Definition av civilsamhället

Med civilsamhället menar vi: ”En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer inom välfärden (s k idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund, men även nätverk samt andra former av engagemang.

 

Pearl Mulkerrins, stipendiat 2018, om stipendiets betydelse:
“Det är viktigt att utrymmet för forskningen bevaras och att forskningssamarbete främjas, så att kunskapen kan föras framåt.” 

Vem delar ut stipendiet?
Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Ideell Arena och Famna – idéburen välfärd.

Varför ett stipendium för uppsatser om civilsamhället?  
Civilsamhällets uppsatsstipendium delas ut för att uppmuntra till forskning om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Med stipendiet vill vi bidra till ökat intresse och kunskap om sektorn.

Vid frågor, vänligen kontakta Paulina Troillet på paulina.troillet@socialforum.se.