Nu fortsätter vi involvera unga i civilsamhällesdebatten
Foto: Joel Ahlgren
25 maj | 2015
Nu kan vi fortsätta jobba med att involvera det unga civilsamhället i framtagandet av lokala överenskommelser mellan den idéburna sektorn och det offentliga. Forum har nämligen fått stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fortsätta driva projektet Överens om ungas delaktighet.

 – Det känns jättekul att vi kan fortsätta det arbete vi har inlett. I den inledande fasen har vi kunnat konstatera att många ungdomsorganisationer inte känner till att det finns en överenskommelse mellan den idéburna sektorn och det offentliga. Nu kan vi fokusera på att sprida kunskap om detta och hitta fram till vad som skulle göra det attraktivt för ungdomsorganisationer i Linköping och Västerås att vara med i överenskommelsearbetet, säger Ludvig Sandberg, projektledare på Forum.

Sedan den nationella Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting tecknades 2008 har mycket hänt. Flera lokala överenskommelser har etablerats. Men ungdomsorganisationer har inte varit tillräckligt delaktiga. Det vill vi ändra på - därför driver vi projektet Överens om ungas delaktighet.

Projektet drivs tillsammans med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Scouterna och KFUM för att öka ungas inflytande lokalt. I projektet fokuserar vi på överenskommelsearbetet i Linköping och Västerås. Nästa steg blir att anställa två projektledare i Västerås och Linköping, är du intresserad av att jobba med detta? Hör av dig till Ludvig Sandberg på ludvig.sandberg@socialforum.se eller ring på: 0734-209840.

Läs mer