Asyllag klubbad trots massiv kritik från civilsamhället
21 jun | 2016
Tisdagen den 21 juni röstade riksdagen igenom det lagförslag som bland annat innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel och möjligheterna till familjeåterförening kraftigt försämras, trots massiv kritik från civilsamhället. Flera av Forums medlemmar har varit starkt kritiska till lagförslaget.

Civilsamhället ger sig inte i denna fråga och Forum kommer fortsätta att stötta våra medlemmar i deras arbete för en mänskligare värld. I höst intensifierar vi dessutom vårt arbete som samlande aktör i den idéburna sektorn för att inkludera nyanlända. Välkommen också att delta i vårt Almedalsseminarium och ställ politiken mot väggen gällande det nya lagförslaget.

Bakgrund den nya lagen
Det var i början av februari som regeringen presenterade sitt lagförslag utformat för att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige. När remissrundan genomförts i mitten av mars stod det klart att samtliga remissinstanser var starkt kritiska till förslaget. Så även flera av Forums medlemmar.

Forums medlemmar har den senaste tiden varit tydliga i sin kritik, den nya lagen är inte förenlig med mänskliga rättigheter. Här har vi samlat våra medlemmarnas uttalanden om lagförslaget. Forum står bakom dessa uttalanden och stöttar organisationerna i arbetet med frågan.

Gemensam vädjan till riksdagen: stå upp för mänskliga rättigheter på tisdag
”Med den nya lagen kommer barn inte längre att ha rätt till sina familjer.”
Ett stort antal organisationer med verksamhet inom humanitärt arbete och utvecklingsfrågor ställer sig kritiska till förslagen, bland dem Forums medlemmar: IM Individuell människohjälp, KFUM Sverige, Svenska kyrkan och Rädda Barnen (som också startat ett upprop mot förslaget).

Röstar du, riksdagsledamot, emot barnkonventionen?
"När tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel för uppehälle i Sverige så förkastas barnets chans att påbörja ett nytt liv", skriver Jorge Londoño, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

"Människovärdet måste respekteras"
”Vi är oroade över vilka konsekvenser förslaget att begränsa rätten till familjeåterförening för ett stort antal individer kan innebära, särskilt ur ett barnrättsperspektiv. En snabb familjeåterföring är en bidragande orsak för en lyckad integration.” – Svenska kyrkan

Avstå från att stifta lagar som skadar
”Den samlade forskningen slår fast att tillfälliga uppehållstillstånd innebär lidande och ökad risk för posttraumatisk stress, ångest, depression och suicidalitet", skriver Röda Korset, som också startat kampanjen Riv lagen, inte familjer.

Rösta nej till asyllag som slår mot barn
”Bris delar uppfattningen som kommit till uttryck från stora delar av det svenska civilsamhället att förslaget till förändringar i utlänningslagen inte kan anses leva upp till de krav som bör ställas. I synnerhet inte i ett land där regeringen tydligt uttalat som mål att det ska vara ett av de bästa när det gäller barns rättigheter.” – Bris

Medlemmar i Forum som riktat kritik mot förslaget:
Bris
IM Individuell Människohjälp
KFUM Sverige
Svenska kyrkan
Rädda Barnen
Röda Korset