Ny medlem: Bilda ”Att vara med i Forum är ett bra sätt att kunna påverka"
Foto: Bilda
13 mar | 2018
– Det som är en styrka hos Bilda är det stora engagemanget som finns inom organisationen, som bärs av väldigt många anställda och som också finns i medlemsorganisationerna, säger Maria Nordmark, utvecklingsansvarig profilområde Samhälle, när vi pratar med henne om Bildas nya medlemskap i Forum.

– Att vara medlemmar i Forum är ett bra sätt att kunna påverka samhällsutvecklingen, menar Maria. Samverkan är viktigt i arbetet med samhällsfrågor och då är Forum perfekt, fortsätter hon.

Både Maria och Solveig Westerbom, verksamhetsutvecklare Asyl och Etablering som också är med på intervjun, tycker att det känns spännande med medlemskapet, framför allt för att det händer otroligt mycket inom civilsamhällesområdet just nu, inte minst för att det är valår.

Att öka räckvidden av den kunskapsspridning som Forum gör är en viktig sak som Bilda vill bidra med genom sitt medlemskap. Bilda har nämligen 49 medlemsorganisationer, frikyrkor, ortodoxa kyrkor och katolska kyrkan samt ett flertal med kyrklig anknytning – ett stort interkulturellt nätverk – att sprida vidare information till. Kunskapsutbytet som sker mellan medlemmarna i Forum ser Bilda som viktigt i ett samhälle som förändras snabbt.

– För att kunna utvecklas måste vi kunna samverka mer, säger Maria, och menar att samarbetet med Forum är strategiskt bra för den sakens skull.

Genom den omorganisation Bilda gjorde för nu ett år sedan, där arbetet mellan profilområdena Kyrka, Samhälle och Kultur kombinerades, har de nu också möjlighet att nå ut på väldigt många arenor.

– Omorganisationen skedde för att ta vara på den kompetens som finns i de olika områdena, för att inte jobba i stuprör. För att vara ett litet studieförbund har de ett stort kontaktnät, konstaterar Solveig.

Inom Bilda är det mycket som händer på flera verksamhetsområden just nu, inte minst projektet Kulturkompis – make friends through culture. Det är ett projekt som går ut på att matcha två etablerade svenskar med två nyanlända eller asylsökande. Gruppen besöker under en termin olika kulturevenemang tillsammans. Efter evenemangen fikar och pratar de, och utifrån olika diskussionsfrågor som Bilda skapat finns en möjlighet för nyanlända att öva på sin svenska.

Intresset för Kulturkompis har vuxit över hela landet och initiativet går att hitta på platser från Jokkmokk till Skåne. Många deltagare vittnar om att de fått nya vänner och det är inte bara deltagarna som ser positivt på dessa träffar – även kulturaktörerna tycker att det är fantastiskt.

Viljan finns för att utveckla detta koncept till fler teman än kultur. Att starta projekt med tema natur är en idé bland många. Bilda är öppna för att låta det hela växa med andra projekt, organisationer och koncept.

Snabbfakta om Bilda

  • Startade år 1947
  • Finns i sex regioner och har 30 kontor runtom i landet och ett studiecenter i Jerusalem samt cirka 14 000 cirkelledare
  • Tre profilområden som speglar Bildas kärnverksamhet: Kyrka, Samhälle och Kultur
  • Kulturkompis är ett av Bildas projekt som matchar etablerade svenskar med nyanlända
  • Läs mer om Bilda här!

 

Avdelning: Medlemmar
Ämne: Om Forum Medlemmar