Ny rapport: Hur samverkar myndigheter med civilsamhället?
22 apr | 2016
Ideella organisationer driver ofta verksamheter med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men hur samverkar Arbetsförmedlingen egentligen med dessa? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i dag släppt en ny rapport om hur myndigheter samverkar med civilsamhället.

MUCF har tittat på 18 myndigheter för att undersöka deras samverkan med det civila samhället. Informationen har man fått från MUCF:s myndighetsnätverk, med totalt 25 myndigheter, där några av dessa har fått berätta om deras samverkan med civilsamhället.

Nätverket har politiken för det civila samhället som utgångspunkt och syftet är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete på området. (ur rapporten)
 
Arbetsförmedlingens samarbete med civilsamhället sker ofta i samband med att en ideell organisation är verksamhetsleverantör, exempelvis genom upphandlad verksamhet som bedrivs av folkhögskolor, studieförbund eller arbetsintegrerade företag i syfte att uppnå myndighetens arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Brottsoffermyndigheten har genom det övergripande ansvaret för vittnesstödsverksamhet, som framför allt bedrivs av ideella brottsofferjourer runt om i landet, ett nära samarbete med både civilsamhället och Domstolsverken. Inom ramen för myndighetens uppdrag arbetar de även med utbildningsverksamhet i nära samverkan med andra myndigheter och det civila samhället. Migrationsverket samverkan med civilsamhället sker bland annat genom mötesplatser med syfte att skapa kontakter mellan asylsökande och civilsamhället.
Migrationsverket har också en avsiktsförklaring med Röda Korset, om hur dessa två aktörer gemensamt kan stärka civilsamhällets förmåga att bidra till ett humant och värdigt mottagande. Dessa är några exempel som nämns i MUCF:s nya rapport.
 
Några exempel på hur dessa myndigheter kan stödja din organisation
 
I Migrationsverkets arbete med mötesplatser kan de stödja med detta:
 • "betala det material som behövs till de aktiviteter som organisationerna vill erbjuda
• tillhandahålla lokaler för aktiviteterna
• ordna möten med asylsökande
• ge information om asylprocessen.
 Lokalerna kan vara samlingsrum på anläggningsboenden eller hyras av Migrationsverket. Reseersättningar kan även betalas ut till asylsökande som vill delta i aktiviteter som organiseras i de ideella organisationernas egna lokaler. För att kunna erbjuda stöd till lokaler, material och reseersättningar krävs ett skriftligt avtal mellan organisationen och Migrationsverket." (ur rapporten)
  • Migrationsverket har även EU-medel att söka för arbete med asyl, integration och återvändande.
  • Brottsoffermyndigheten via Brottsofferfonden delar ut medel för projekt som ökar kunskapen om brottsoffer eller "förbättrar bemötandet av eller stödet till brottsoffer."
  • Arbetsförmedlingen kan ge stöd till arbetsintegrerade sociala företag som anställer personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Här hittar du rapporten i sin helhet.

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Kunskapsutbyte