Ny rapport: Intäkterna till organisationer med 90-konto har ökat
12 apr | 2016
Svenskarna ger allt mer till ideella organisationer. 2014 skänkte svenskarna 6,1 miljarder till organisationer med 90-konto. Det visar FRII:s och PWC:s årliga rapport Finansiering av ideell verksamhet som släpptes i förra veckan.

6,1 miljarder. Så mycket skänkte svenskarna till organisationer med 90-konto under 2014. Under perioden 2003 till 2014 har hushållens konsumtion (i löpande priser) till icke-vinstdrivande organisationer också ökat med cirka 33 procent och uppgick 2014 till mer än 56 miljarder kronor, enligt rapporten.

Hela sex av tio svenskar uppger även att de har skänkt pengar till en ideell organisation det senaste halvåret. Samtidigt har hushållens intäkter ökat med 55 procent under samma period.

Detta har lett till att ideella organisationer med 90-konto har ökat sina intäkter avsevärt under samma period, med 71 procent, enligt statistik från Svensk Insamlingskontroll.

En av förklaringarna som lyfts fram är bland annat den ökande trenden för privatpersoner att starta egna insamlingar till förmån för en ideell organisation.

Rapporten visar också att allmänheten är positiv till den ideella sektorn. Fler än tre av fyra svenskar (77 procent) är positiva till ideella organisationer. Anledningen att många har svarat detta i undersökningen är kopplat till engagemang och samhällsnytta, enligt rapporten. Och närmare varannan svensk anger att de har förtroende för att pengarna de skänker går till det de ska. Att organisationen är öppen kring hur verksamheten bedrivs och styrs ses också som en av de viktigaste anledningarna till allmänhetens förtroende för sektorn.

FRII:s rapport tar även upp information om ideellt engagemang utifrån Ersta Sköndals befolkningsstudie. Här kan du läsa mer om den senaste undersökningen som släpptes 2015.

Läs mer

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

FRII:s rapport, som har tagits fram i samarbete med PWC, är den tredje i ordningen.

 

Avdelning: Verksamheter