Ny styrelse ska föra Forum in i framtiden
27 maj | 2020
Forum ska fortsätta att verka för civilsamhällets utrymme och roll för demokratin och i välfärden, den idéburna organiseringen och engagemangets förutsättningar och en starkare, enad röst för civilsamhället. Det beslutade Forums medlemmar på representantskapet den 27 maj, som för första gången genomfördes digitalt.

Representantskapet valde också en ny styrelse, med Patrik Schröder som omvald ordförande:

-Jag är glad över det förnyade förtroendet att fortsätta att leda Forums styrelse framöver. Det är en turbulent och utmanande tid vi lever i, som sätter press på civilsamhällets organisationer. Samtidigt visar kriser också på civilsamhällets och inte minst de socialt inriktade organisationernas otroligt viktiga roll. Det är något vi vill fortsätta att opinionsbilda och påverka kring, för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för våra organisationer att verka.

Forum kommer under de närmaste åren att fortsätta arbetet för att skapa en ny och större intresseorganisation för civilsamhället, där Forum bland annat kommer att fördjupa sin samverkan med Famna. Under representantskapet fastställdes även en ny verksamhetsinriktning för Forum, där Forum ska fortsätta att verka för:

• En stark demokrati
• Civilsamhällets roll i välfärden
• Civilsamhällets förutsättningar
• Ett starkt ideellt engagemang
• En enad intresse- och arbetsgivarorganisation för civilsamhället

Den nya styrelsen består av:
Patrik Schröder, Rädda Barnen
Erika Brundin, Svenska kyrkan
Sissella Helgesson, ROKS
Mattias Ingeson, Bilda
Karin Svedberg, KFO
Kjell-Åke Waldner, Sensus
Cecilia Tengroth, Svenska Röda Korset

 

Avdelning: Om Forum