Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen
Foto: Ekim Caglar/Överenkommelsen
23 feb | 2018
Ny unik överenskommelse: Asylpolitiken, arbetsmarknadens utveckling och hur vi ska jobba med att motverka våldsam extremism. Det är bara några av de sakfrågor som vi från civilsamhället nu kan föra en tydligare dialog kring med regeringen.

I dag signerade nämligen vår egen Civilsamhällesminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med fyra idéburna parter en ny överenskommelse mellan regeringen och civilsamhället i Sverige.

– Detta är väldigt bra! För Forums medlemmar innebär det att vi nu kan väcka frågor som är av högsta relevans i samhället just nu. Ett sådant exempel är arbetsmarknad, som berör flera av våra medlemmar och där det behövs en strategisk dialog mellan civilsamhälle och regering för att kunna inkludera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson.

Förutom Forum som idéburen part undertecknade även Hannah Kroksson, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Ann-Katrin Runnemo Persson, Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan och Ulrika Stuart Hamilton, Famna, den nya överenskommelsen.

Läs mer

Läs regeringens text om den nya överenskommelsen

Läs mer på Överenskommelsens hemsida