Ny utvärdering av IOP i Göteborg visar på positiva effekter för ensamkommande
04 maj | 2017
Ett unikt Idéburet offentligt partnerskap i Göteborg med staden och idéburna aktörer har under sitt första år gett många positiva effekter för ensamkommande barn och ett mervärde till samhället. Det visar en ny årsrapport kring partnerskapet som har tagits fram av de tio partnerorganisationerna.

En ny utvärdering av ett unikt Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som ingåtts mellan nio idéburna organisationer och Göteborgs stad visar efter bara ett år på många positiva effekter för ensamkommande.Genom partnerskapet har organisationerna tillsammans haft möjlighet att öka livskvaliteten för drygt 270 ensamkommande barn och unga. 

Partnerskapet innebär att de idéburna organisationerna bidrar med olika insatser utifrån sina styrkor och resurser. Det har handlat om fritidsaktiviteter, läxhjälp, psykosocialt stöd, fadderfamiljer, utbildning och arbetsträning. Detta i syfte att skapa en helhetslösning för att ge ensamkommande bästa möjliga start i Göteborg.

Organisationernas årsredovisning för insatserna inom partnerskapet, Långsiktig investering i ensamkommande barn och unga, visar att satsningen exempelvis ledde till att 150 barn fått en fadderfamilj, att 500 krissamtal genomfördes och att 55 procent av ungdomarna fått en praktikplats.

Bräcke diakoni, en av de idéburna partnerorganisationerna, skriver att: “När icke vinstdrivande aktörer går ihop skapas ett mervärde som är svårt att hitta någon annanstans. Vi gör det vi gör för att vi vill helt enkelt.”

Forum har tidigare skrivit om den forskningsrapport som handlar om samma partnerskap mellan Göteborgs stad och de nio organisationerna. Den rapporten visade bland annat att partnerskapsmodellen erbjöd större möjligheter till målgruppsanpassat stöd och en mer balanserad samverkansform. 

Läs mer

Parterna som ingick i det Idéburna offentliga partnerskapet var Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Bräcke diakoni, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, Individuell Människohjälp, Karriär Kraft Service, Reningsborg, Rädda Barnen, Röda Korset samt Skyddsvärnet i Göteborg.

Läs mer om och ladda ner organisationernas årsredovisning för insatserna inom partnerskapet här.

Läs Forums artikeln om forskningsrapporten kring det Idéburna offentliga partnerskapet i Göteborg här.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsmodell som Forum tog fram 2010. Läs mer om IOP här.