Nya (?) former lockar till engagemang
07 nov | 2019
Greta Thunberg har inspirerat miljontals människor världen över att engagera sig. Ibland tas detta som bevis för att de gamla formerna för engagemang, föreningar och liknande, har spelat ut sin roll. Stämmer det? På detta tema samlas organisationer och regeringen till samtal den 20/11. Fler kan vara med. Läs hur i artikeln.

Sedan några år finns en samtalsarena mellan regeringen och idéburna organisationer i Sverige. Den kallas Partsgemensamt Forum (PGF). Syftet är att bereda plats för samtal om det civila samhällets plats och möjligheter i det svenska samhället. Hur används de pengar som satsas varje år? Hur fungerar strukturer, regler etc? Hjälper de till för att möjliggöra människors engagemang? Vad kan regeringen göra för att skapa så goda förutsättningar som möjligt? Vad kan organisationerna göra? Och vad kan parterna göra tillsammans?

Temat för årets sista samtal i PGF, 20/11, är "Civilsamhällets nya former". Det handlar om hur människor väljer att engagera sig och ifall pengar och strukturer fungerar för att stödja detta engagemang, eller inte. I underlaget för mötet beskrivs den rörelse som Greta Thunberg varit inspirationsgivare till, där hennes egen aktion utanför Sveriges riksdag, efter hand har vuxit till en global rörelse som engagerar miljontals människor. Frågor som ställs i relation till Thunbergsexemplet är exempelvis om synen på medlemsantal i organisationer inte är så viktigt längre, och behöver finansieringssystemen ändras så att pengar i större utsträckning än nu kan gå till "organisationer som inte är traditionellt organiserade"?

Från Forums perspektiv tycker vi dessa frågor alltid är relevanta. Men det finns också anledning att tänka efter och fundera på vad exemplen betyder. Är Thunbergexemplet verkligen sådant att slutsatserna ska vara att medlemskapet som en viktig grund för engagemang är mossigt? Ganska snabbt har organisationen Fridays for the future skapats. Den behövs uppenbarligen för att samordna, stödja, stimulera människors lust att agera. Vi ser liknande utveckling i detta exempel som hos många av de rörelser som bildades under hösten 2015 då många människor sökte asyl i Sverige. De rörelserna startade, precis som i Greta Thunbergs fall, genom enskilda personer som tog initiativ, började göra saker, knöt kontakter med andra som också ville engagera sig. En av de organisationer som startades då är Refugees Welcome. Den är nu en ideell förening med medlemskap som grund för engagemanget. Och för den som vill blicka längre tillbaks i tiden är ofta just den enskilda personens engagemang det som startar det som sedan blir organisationer, exempelvis för IOGT för 140 år sedan och för Röda Korset för 156 år sedan.

Forum vill på detta sätt lyfta frågan som ska diskuteras, möjliggöra för vem som helst att läsa underlaget för diskussionen. Det formella mötet inom PGF, mellan de idéburna organisationer som är invalda och regeringen hålls på eftermiddagen den 20/11. På förmiddagen samma dag hålls ett öppet förmöte. Tanken är att vilken organisation som helst ska kunna gå till förmötet för att delta, ge kommentarer, ställa frågor. Organisationerna som är med på eftermiddagens formella PGF-möte är också med på förmötet och kan ta med förmiddagens input till eftermiddagens möte.

Du som vill vara med på förmötet, anmäl deltagande via denna länk.

 

 

Avdelning: Opinionsbliding