Nya medlemmen RIO: ”Demokrati är överskuggande nu, det är hyperaktuellt”
Foto: Forum
25 apr | 2018
”Att gå med i Forum var naturligt”, det säger Gerhard Holmgren, organisationschef på Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO), när vi ses för att prata om det nya medlemskapet.

–  Mycket inom Forums radie stämmer in bra för vår del - som bevakning, opinionsfrågor och inte minst Forums samverkansmodell Idéburet offentligt partnerskap (IOP), säger Gerhard. 

Folkhögskolorna beskriver han som en utbildningsform med tydlig koppling till civilsamhället, eftersom 112 av de 154 folkhögskolorna som finns i Sverige är rörelsedrivna. Därför var det självklart att ansluta sig till Forum och genom att bli medlemmar hoppas Gerhard att rörelseskolan får ännu tydligare band till civilsamhället.

Just nu är RIO inne i en demokratisatsning genom uppropet #vimåsteprata.

Initiativtagare till detta är politiker, författare och kulturpersonligheter som precis som många andra medborgare upplever ett hot mot demokratin, berättar Gerhard Holmgren. RIOs del i uppdraget är en satsning där de, tillsammans med studieförbunden, upprättar en föreläsarbank som erbjuder intressanta samtal om demokrati. 

– Demokrati är överskuggande nu, det är hyperaktuellt, säger Gerhard. Det är ju även en av de utgångspunkterna till varför staten vill ge stöd till folkbildningen. Vi jobbar med demokrati, och satsningen gör den rollen extra tydlig, fortsätter han.

Kopplat till demokratiinitiativet finns en diskussion om civilsamhällets roll. Vi behöver mer kommunikation för att stärka civilsamhället och dela erfarenheter med varandra. Forum har klivit fram som en utav få röster när villkor förändras, säger Gerhard. Gällande kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan organisationer ser han Forum som en ledande part.

Den nya relationen mellan Forum och RIO ser Gerhard som ett möte. Det handlar om att närma sig varandra och gemensamt röra sig eller mötas i frågor. Folkhögskolorna utgör en grund för flexibilitet och är snabba att fånga upp skeenden i samhället. I en sak som integrationsfrågan säger Gerhard att RIO är en stark spelare just nu. Han beskriver folkhögskolans växande roll i och med den stora andelen nyanlända i Sverige. 

–  Hela tiden pågår en alert och levande diskussion. Det är inte en sovande och tyst rörelse, säger Gerhard.

Snabb fakta om RIO:

  • Startade år 1963
  • RIO representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor. Dessa skolor är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolor i Sverige
  • RIO är en del i demokratisatsningen #vimåsteprata http://www.vimasteprata.org/bakgrund-syfte/

Läs mer om RIO här!

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/rio