Nyhetsbrevsåret 2017: Idéburet offentligt partnerskap den mest populära frågan
Foto: Joel Ahlgren
20 dec | 2017
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har fått stort medialt intresse under året 2017. Det lyfts bland annat av offentliga myndigheter, regeringens utspel, debattartiklar och lokala kommuner. Därför dominerar IOP våra mest lästa artiklar även i Forums nyhetsbrev.

Forum publicerar ett nyhetsbrev över aktuella frågor i civilsamhället. Under 2017 gav vi ut 21 nummer och det som blivit allra mest läst i dem är frågor och utspel om partnerskap/Idéburet offentligt partnerskap. 

Hela utgångspunkten för nyhetsbrevet är att vi omvärldsbevakar vad som händer kring civilsamhället i stort. Vi följer därför de mediala utspelen under året, under 2017 har vi gått igenom nästan 170 000 artiklar för att producera våra 21 nyhetsbrev. Det vi kan se då är att ett stort antal artiklar handlar om partnerskapsfrågan och Idéburet offentligt partnerskap, oftast ur synvinkeln att en samhällsutmaning bara kan lösas genom ett specifikt samarbete mellan det offentliga och det civila samhället.

Forum har också kunnat se att den sida på vår hemsida som får allra flest besök är vad vi skriver om Idéburna offentliga partnerskap. Vi märker också av intresset för IOP i form av det större antal förfrågningar vi får gällande IOP. Det handlar om utbildningar och föreläsningar, rådgivning, kunskapsmaterial och så vidare.

Vill du veta mer om IOP kan du läsa här.

Trender och tendenser på G

Efterfrågan på och artiklar om vad civilsamhället gör och säger ökar hela tiden. 2004 startade Forum sitt stora nyhetsbrev, och sedan dess har vi utkommit med 245 nyhetsbrev. 

Nästa år kommer vi att titta lite extra på den mediala uppmärksamhet som civilsamhället får och ta fram en sammanställning av trender och tendenser för 2017. Rapporten kommer att göras färdig i början av 2018, och sedan förmedlas till Forums medlemsorganisationer.

Är din organisation också intresserad av att ta emot rapporten? Om ni är medlemmar hos Forum så kommer den att skickas till kontaktpersonen. Här hittar du en lista på de organisationer som valt att bli medlemmar i Forum. Är din organisation intresserad av att bli medlem?  Läs mer om hur ni kan bli det här

 

Avdelning: Verksamheter