Nytt momsförslag ska underlätta för ideella
Foto: Joel Ahlgren
11 maj | 2016
Ideella föreningar och stiftelser som bedriver inkomstskattepliktig näringsverksamhet med en mindre omsättning än 30 000 kronor ska framöver slippa att redovisa moms. Detta enligt ett nytt förslag från Skatteverket.

Initiativet att starta en förening grundas sällan i en iver för deklarering. För många små ideella organisationer är återrapporteringen till Skatteverket en tung administrativ börda. Skatteverkets nya förslag att ideella organisationer med en liten inkomstskattepliktig näringsverksamhet ska slippa moms är därför mycket välkommet.

Enligt dagens bestämmelser är alla ideella föreningar och stiftelser som bedriver inkomstskattepliktig näringsverksamhet skattskyldig till moms, oavsett nivån på omsättning. Detta ska inte förväxlas med ideella föreningars och stiftelsers allmänna momsundantag. Det vill säga att föreningar och stiftelser som inte bedriver inkomstskattepliktig näringsverksamhet och som exempelvis säljer korv på fotbollsmatcher, inte behöver redovisa moms.

Men nu vill man alltså underlätta ytterligare även för föreningar som bedriver så kallad inkomstskattepliktig näringsverksamhet. Skatteverket har i en promemoria föreslagit att det ska gälla föreningar och stiftelser med en näringsverksamhet som understiger en omsättning på 30 000 kronor/år. Förslaget är skickat på remiss och yttranden ska ha lämnats senast den 13 maj. Om förslaget antas väntas de nya bestämmelserna träda i kraft redan vid årsskiftet. 

– Forum välkomnar detta förslag. Vi har länge drivit frågan att det allmänna momsundantaget för ideella föreningar och stiftelser ska finnas kvar. När vi vann den striden i fjol är det glädjande att det nu kommer ännu fler skattelättnader för den ideella sektorn. Fokus ska ligga på vår grundläggande idé och verksamhet, inte att ideella ska ta tid från den sociala verksamheten för att redovisa moms för näringsverksamhet med liten omsättning, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum.

Läs mer

 

 

Avdelning: Verksamheter