Nytt nätverk om migration mellan sju europeiska gränsstäder
19 dec | 2019
Inom ramen för projektet Snapshots from the Borders, där Forum är svensk part, har ett nytt migrationsnätverk mellan sju gränsstäder bildats. Syftet är att stärka solidariteten mellan städer och länder i Europa.

"The Border Town and Islands Network", så kallas det nätverk som den 18 december officiellt formades mellan sju städer i Europa. Initiativtagare till nätverket är Lampedusa, Italien, som också koordinerar det gemensamma EU-projektet Snapshots from the Borders. Vid sidan om Lampedusa ingår även städer i Malta, Cypern, Frankrike, Italien, Ungern och Österrike. Bakgrunden till nätverket är att medverkande städer i stora drag delar samma utmaningar och behov, vilket gör samverkan angeläget för att få till stånd en gemensam migrationspolitisk process. Målet med samarbetet är att få till stånd ett samarbete och ömsesidigt stöd i syfte att påverka den nationella och Europeiska migrationspolitiken. Fokus i detta arbete kommer att vara frågor som relaterar till solidaritet mellan städer och länder, gemensamma lokala behov mellan samhälle och medborgare samt ett bättre mottagande av migranter och ett gemensamt ansvarstagande.

- Som svensk part i projektet Snapshots from the Borders ser Forum mycket positivt på samarbetet mellan medverkande städer i nätverket. Vår förhoppning är att alla politiska processer i denna riktning kan underlätta för en framtida migrationspolitik i Europa som svarar upp mot mänskliga rättigheter, säger Heidi Sandberg, sakkunnig Forum.