Nytt stödpaket till människor i utsatthet
12 maj | 2020
Forum välkomnar regeringens satsning på 100 miljoner till stödinsatser för utsatta människor. Samtidigt varnar man för att stora delar av verksamheten i ideella organisationer hotas när finansieringen rasar till följd av minskade intäkter och ökade kostnader för att stötta människor i utsatthet. Det skriver Forum tillsammans med Giva Sverige och Famna i ett pressmeddelande.

–Vi välkomnar regeringens satsning, och det är ett tydligt erkännande av civilsamhällets viktiga arbete för att stödja människor i utsatthet. Varje krona är efterlängtad och kommer att göra stor nytta genom våra organisationer, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Det nya stödpaketet innebär att regeringen tillför 100 miljoner kronor till socialt inriktade idéburna organisationer. Av dessa avsätts 50 miljoner kronor för ökat behov av humanitära insatser till följd av krisen, för exempelvis papperslösa och personer i hemlöshet. 50 miljoner kronor avsätts för att underlätta för utsatta äldre som drabbas av social isolering med anledning av virusutbrottet.

–Coronapandemin har, precis som för näringslivet, haft enorma konsekvenser för organisationernas ekonomi och vi ser att ytterligare stödpaket kommer att behövas framöver. Givandet minskar. Secondhand-försäljningen rasar. Bidrag dras in. Vi beräknar tappet till över en miljard kronor under 2020, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Under tisdagens presskonferens förtydligade regeringen även att civilsamhällets organisationer har rätt till omställningsstöd på samma villkor som företag. Regeringens avsikt är att kravet om att ha F-skatt inte kommer att gälla de allmännyttiga organisationer som helt eller delvis är undantagna från skattskyldighet.

–Det är viktigt att alla de stödpaket som tas fram tar hänsyn till civilsamhällets förutsättningar och logiker. De stödpaket som tagits fram för näringslivet fungerar endast för en mycket begränsad del av den idéburna sektorn. Vi ser fram emot en tydlighet kring hur stöden ska fungera för våra medlemmar, för utan stöden hotas stora delar av civilsamhällets ordinarie verksamhet, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.