Nytt unikt IOP inom demensvården i Alingsås
Foto: Joel Ahlgren
19 sep | 2016
För första gången har en kommun och en idéburen organisation i Sverige ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) inom demensvården. Det handlar om Alingsås kommun och organisationen Bräcke Diakoni.

Samarbetet ska förbättra vården i kommunen och höjer livskvaliteten bland äldre. Bräckes idé är att erbjuda en samägd vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens, som innefattar allt från fortsatt drift av äldreboendet Ginstgården, till vårdcentral, sjuksköterskekontrakt, hemtjänst och förebyggande arbete genom olika aktiviteter.

– I början av en sjukdom kan det vara svårt att hitta rätt hjälp och likadant vid olika brytpunkter då hälsan försämras. Nu vill vi utveckla nya arbetssätt för att minska de glapp som finns när ansvaret vilar på olika aktörer, berättar Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef på Bräcke diakoni i deras pressmeddelande.

Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun, säger i kommunens pressmeddelande att kvalitetsaspekten har gått först i det här fallet. De ville inte riskera att Bräcke diakoni, som har haft hög kvalitet i sitt utförande inom äldrevården, skulle dra sig ur när det tidigare avtalet löpt ut.

Om det finns en marknad måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling. I det här fallet har Alingsås kommun alltså gjort bedömningen att det inte finns en marknad för den här typen av vårdkedja, vilket är förutsättningen för ett Idéburet offentligt partnerskap. Kommunen har grundligt undersökt möjligheten samt för- och nackdelar med ett IOP och kommit fram till att Bräckes idé är så bra att det är värt att satsa på ett nytt partnerskap, trots att de upplever lagarna som snåriga, menar kommunen i sitt pressmeddelande.

– Den juridiska oron som många kommuner känner inför IOP är ofta obefogad. En rapport som Forum tagit fram med hjälp av Front Advokater visar att det enligt EU-rätten finns utrymme att ingå partnerskapsavtal i de fall som det inte finns någon marknad. Här gör Alingsås kommun bedömningen att det som den idéburna aktören kan erbjuda är något helt unikt. På så sätt finns förutsättningarna för ett IOP, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Om IOP

IOP är en modell som Forum utvecklade 2010 för att svara mot behovet hos ideella organisationer att hitta alternativ till upphandling. Denna typ av partnerskap har framför allt växt fram i verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn, EU-migranter och flyktingar. Detta är alltså första gången som det använts inom vårdsektorn. Det återstår att se om detta initiativ kan öppna upp för fler liknande lösningar.

Titta på vår film om den nya IOP-rapporten här

Här kan du läsa mer om Idéburet offentligt partnerskap och den nya rapporten som Forum har tagit fram.