Överkalix kommun sparar med hjälp av volontärer
16 sep | 2004
Vi ser nu det första exemplet på en kommun som bedömer sin ekonomi som så dålig att de öppet väljer att försöka spara via att engagera volontärer.

Läs vad Överkalix kommun själva skriver på sin hemsida.

Forums generalsekreterare Göran Pettersson kommenterar

"Det är bra att människor ibland säger saker rent ut. Det är inte ofta jag har sett att man från kommunal sida går ut och tydligt uppmanar frivilligorganisationer och anhörigvårdare att ta på sig mer av vården. Allt för att kunna spara mer i den kommunala budgeten.

Att i skrift säga att vi räknar med att frivilliga och anhöriga tar på sig ett tyngre lass eftersom det är en billigare lösning, väcker reaktioner. Inte minst mina. Men jag är glad för ärligheten de visar i Överkalix. Bara då blir det möjligt att ha en riktig diskussion om hur välfärden kan hanteras, och vilken roll ideella organisationer ska spela i den.

För hela den ideella sektorn är detta avgörande, och för Forum är det den stora frågan att hantera under de närmaste åren."