Påven i samtal med EU-nätverk för human migrationspolitik om situationen och arbetet för människor på flykt
24 sep | 2020
PRESSMEDDELANDE: Inom ramen för projektet Snapshots from the Borders, där Forum är svensk part, har ett nytt migrationsnätverk mellan sju gränsstäder bildats. Syftet är att lyfta upp situationen för gränsstäder i Europa i deras arbete med att ta emot människor på flykt som tagit sig över medelhavet. Nu har en delegation från nätverket haft audiens hos påven Franciskus.

Projektet ”Snapshots from the Borders”, finansierat av Europeiska unionen, leds av kommunen Lampedusa och Linosa och samlar 36 partner (19 städer, öar och gränsområden från 13 europeiska länder som är involverade i mottagandet av migranter samt 17 civilsamhällesorganisationer i olika länder).

Nyligen tog påven Franciskus emot en delegation från projektet i Vatikanen. Delegationen leddes av borgmästaren i Lampedusa, Totò Martello, tillsammans med borgmästare ifrån andra gränsstäder som arbetar i projektet. I sitt tal riktat till påve Franciskus berörde borgmästare Martello några av de frågor som rör människor på flykt och det viktiga arbete gränsstäderna gör när det gäller mottagandet av migranter.

– Påve Franciskus påminde oss om vikten av att förbli mänskliga och att stå enade. Det är den andan som har fört oss borgmästare vid gränserna samman, säger Totò Martello.

Borgmästare Martello överlämnade ett heligt kors till påve Franciskus i samband med audiensen. Korset har gjorts av en hantverkare från Lampedusa av trä från båtar som använts för att fly. Påven fick även en t-shirt med orden "Jag är en fiskare", en budskap lanserat av Martello för att påminna om att det för sjöfarare inte finns några hinder, och att den som behöver det måste få hjälp. Delegationen berättade även för påven Franciskus om kampanjen för att göra den 3 oktober till den "Europeiska dagen för hågkomst och välkomnande" som lanserats av Snapshots-projektet. Den 3 oktober är det datum då det 2013 drunknade flest människor på flykt i havet utanför Lampedusa.

Tillsammans med borgmästarna deltog även representanter för flera av de civilsamhällesorganisationer som ingår i projektet.

– Audiensen hos påven är ett stort erkännande för det viktiga arbete som projektet åstadkommit. Forum ser fram emot att fortsatt lyfta de utmaningar och behov som gränsstäder och öar i Europa har i arbetet med att ta emot migranter. Vi vill även sätta ljus på civilsamhällets viktiga roll i detta. Det är viktigt att övriga Europa visar solidaritet med de stora utmaningar dessa små städer ofta möter, säger Christopher Andersson, projektledare på Forum.

Delegationen som träffade påven Franciskus leddes av borgmästaren i Lampedusa och Linosa Totò Martello och bestod även av följande borgmästare:

Andrej Kavšek - Crnomelj (Slovenien)

Saša Arsenovič - Maribor (Slovenien)

Josef Azzopardi - Marsa (Malta)

Matteo Ricci - Pesaro (Italien)

Martial Beyaert - Grande-Synthe (Frankrike)

Andreas Babler - Traiskirchen (Österrike)

Johann Lappi (biträdande borgmästare) - Gata i Steiermark (Österrike)

 

 

Ämne: Socialpolitik