Per Nuder: "Civilsamhället kan gå mot en renässans"
Foto: Joel Ahlgren
06 nov | 2017
Per Nuder skriver i en artikel i Dagens Industri att vi över hela världen är på väg att kommersialiseras och bygga mycket av vår vardag på falska gemenskaper. Det är farligt för demokratin. Det är dags att se till att inte civilsamhället kommersialiseras. Kyrkor, föreningar och ideella organisationer kan gå mot en renässans, menar han. Forum håller med och menar att civilsamhället har en extra viktig roll i framtidens samhälle.

Per Nuder inleder sin artikel med att beskriva en plats i New York där Apple och Google har tagit över. Företagen vet allt om oss och erbjuder oss en global gemenskap mot att vi ger dem all information om oss själva. 

Enligt Nuder är detta en bedräglig och artificiell gemenskap som hotar demokratin. 

Nuder lyfter upp en nyutkommen bok av Timothy Snyder, "Om tyranniet", som handlar om hur vi kan undvika att tyranniet gör comeback. Snyder pekar på att det hela är upp till oss själva - och att vi måste bjuda motstånd mot totalitära tendenser. Per Nuder pekar också på vi måste se upp när gemenskapen och civilsamhället kommersialiseras. 

"Det är dags att ställa den verkliga kyrkan mitt i byn igen och vädra ut i malätna Folkets hus. Jag tror faktiskt att kyrkor, föreningar och ideella organisationer går mot en renässans" skriver Nuder. Hotet mot demokratin är avgjort större om civilsamhället kommersialiseras än om en offentligt ägd elkabel eller ett reningsverk privatiseras, avslutar han. 

Läs hela Per Nuders artikel här.

Forum kommenterar

Forum håller med om mycket av det Per Nuder skriver. Det är viktigt att vi som samhälle inte ser civilsamhället som aktörer som genom frivilliga resurser kan göra saker billigare än det offentliga och näringslivet. Civilsamhället är i grunden nämligen något helt annat. Forum hävdar att samhället är större än staten och marknaden. Civilsamhället är något alldeles unikt i det sammanhanget, och vi hävdar att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen för såväl demokratin som för välfärden. 

Demokrati, tillit och solidaritet är inte självklara värden i ett samhälle. Fria och starka idéburna organisationer spelar en avgörande roll för att bygga upp dem. Vi måste alla se upp så att inte gemenskap och civilsamhälle kommersialiseras. 

För övrigt tror vi att Per Nuder har helt rätt: kyrkor, föreningar och ideella organisationer - ja hela det civila samhället - går mot en renässans!