Pernilla Näsfors, ny projektledare på TechSoup: “Jag älskar att arbeta med världsförbättrande IT”
Foto: Forum
04 maj | 2017
Genom digital kompetensutveckling och minskade kostnader vill Pernilla Näsfors hjälpa civilsamhällesorganisationer att göra världen till en lite bättre plats. Det kommer hon att kunna bidra till nu när hon börjar som projektledare på Forums verksamhet TechSoup.

Pernilla Näsfors älskar att arbeta med världsförbättrande IT. Därför tycker hon att hon har hamnat rätt som ny projektledare på Forums verksamhet TechSoup. Med en teknisk bakgrund och erfarenhet från arbete med biståndsorganisationer hos bland annat Sida, FN och Världsbanken har Pernilla kunskaper om både digitalisering och civilsamhälle. 

– Det känns klockrent att få hjälpa organisationer att göra det som de gör bäst, både genom TechSoups satsning på kompetensutveckling och minskade kostnader via donationsprogrammet, säger Pernilla Näsfors. 

På TechSoup kommer Pernilla att se till att organisationer får den teknik, programvara och digitala tjänster de behöver för att göra världen till en lite bättre plats. Hon kommer också att vara med och utveckla satsningen TechSoup Kompetens, som handlar om att sprida kunskap kring digitala verktyg, arbetssätt och ledarskap kring IT. Eftersom Pernilla har jobbat med civilsamhället i andra länder tror hon att hon kommer kunna bidra med internationella perspektiv och nätverk.

– Jag vill att vi ska stötta organisationer till att integrera arbetet med IT och kommunikation i övrig verksamhet. Idén med TechSoup Kompetens kommer att vara att skapa en större förståelse för digitala verktyg och dess möjligheter inom hela organisationen, säger Pernilla. 

Pernilla understryker att digitalisering av civilsamhället är en större process än bara vilka sorts datorer som man har.

– Digitalisering handlar också om att se på verksamheten i sin helhet, vad det är som skulle kunna effektiviseras eller göras mer tillgängligt för de människor som en organisation vänder sig till. Det helhetstänket hoppas jag ska genomsyra mitt arbete som projektledare på TechSoup.

 

Varmt välkommen till Forum Pernilla!

  

Läs mer

Läs mer om Forums verksamhet TechSoup och om hur vi arbetar med att digitalisera civilsamhället här.

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Techsoup