Preventivt arbete kan inte bara göras av polisen
10 okt | 2018
I Göteborg har en diskussion utbrutit om värdet av det förebyggande arbetet som det civila samhället kan bidra med. Staden har valt att satsa resurser på detta, och det har väckt kritik från en av Göteborgs-Postens ledarskribenter. Forums generalsekreterare poängterar att sociala utmaningar kräver att många olika aktörer aktiverar sig.

Området runt köpcentrat Nordstan i Göteborg har under flera års tid varit oroligt och otryggt. Staden har därför valt att under hösten utöka arbetet genom ett samarbete mellan stadens arbete och förebyggande arbete från organisationerna Skyddsvärnet och Fryshuset. En av satsningarna är att öka vuxennärvaron på kvällarna genom att erbjuda kaffe och en mötesplats. Läs mer här

Insatsen väckte reaktioner från Göteborgspostens ledarskribent Jenny Sonesson. Skribenten anser att insatsen kan göda brott och göra det enklare att hänga runt köpcentrat när det blir mörkt. I sin artikel skriver Sonesson att kaffemys inte är rätt recept, utan man behöver fler poliser och ordningsvakter, samt permanent kameraövervakning. Läs mer här

Organisationen Skyddsvärnet kommenterar artikeln på in Facebook-sida och poängterar att skyddsbussen bara en liten del av de trygghetsskapande åtgärder som finns med. De anger också statistik om vad de redan bidragit med efter bara 6 nätter - 60 timmar som volontärer har bidragit med, 570 personer som de pratat med, 25 kvinnor som väntat på sin natt-transport med dem. Läs mer här.

FORUM KOMMENTERAR

Jenny Sonesson, ledarskribent på Göteborgs Posten, har i ett ledarstick om en verksamhet som de idéburna organisationerna Skyddsvärnet och Fryshuset driver, startat en diskussion om vad som är verksamma insatser mot kriminalitet, bråk och social oro i centrala Göteborg. Det är förstås i grunden bra. Det behövs många diskussioner om det. Vad minskar kriminalitet och andra uttryck för ett samhälle som inte fungerar för alla? Både på kort och lång sikt? Vad kan och bör rättsvårdande myndigheter göra? Vad borde kommunernas socialtjänster göra? Vad borde idéburna organisationer göra? Vad borde företag göra? Enskilda människor? Media?

Sonesson anser att det hon kallar för ”kaffemys” inte är ”rätt recept mot stöket i city”. Istället anser hon att vuxennärvaron på stan ska ökas med ”poliser och ordningsvakter”. Hon anser att ”preventiva sociala åtgärder behövs så klart”. Och den logiska slutsatsen av hennes resonemang måste ju vara att det är vakterna och poliserna som ska göra det jobbet.

Om Sonessons ambition är att föra en seriös diskussion kring vad som är effektiva åtgärder från olika aktörer, så anser Forum att den typen av förminskande ord som ”kaffemys” som hon använder för att sätta en etikett på de två organisationernas arbete, är direkt motverkande sitt eget syfte. Ordet kaffemys signalerar naivitet, okunnighet, aningslöshet. Det är alltså den dagern hon vill sätta de två organisationernas arbete i. Är det för att hon har följt deras arbete, är det för att hon kan belägga att det är så det är? Forum tror inte det. Vi tror istället att formuleringen, som hand i handske, passar i den allt hårdare retorik som satts i många media och i många delar av politiken. Retoriken som säger, visst gärna lite preventivt arbete, men först batonger och fängelse.

Det finns inga frågor där alla är överens, speciellt inte om socialt arbete. Men oerhört många forskare, poliser, socialarbetare, skolpersonal och andra som har att arbeta på olika sätt med dessa frågor säger: alla behövs! Det betyder också idéburna organisationer! Alla måste hjälpas åt för att komma till rätta med dessa problem. Och nedsättande ord om en typ av aktörer som förväntas vara med och jobba, är som grus i maskineriet. Det är likvärdigt med att en lärare förväntar sig låga resultat av en elev. Det blir självuppfyllande.

Forum hoppas att insatserna som görs, både från staden, polisen, ordningsvakter socialarbetare, men förstås också idéburna organisationer, utvärderas och justeras så att de har maximal effekt. Och vi är övertygade om en sak: det preventiva arbetet kan inte enbart göras av polisen och ordningsvakter.

I veckans nyhetsbrev skriver Forum om en engelsk rapport om hur man kan arbeta för att förebygga allvarligt ungdomsvåld, genom preventivt arbete. I rapporten, som finansierats av Big Lottery Fund är man mycket tydlig med att vill man verkligen förändra utvecklingen så är det inte bara önskvärt att involvera civilsamhället, det är helt nödvändigt. Läs gärna mer i rapporten

Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum - idéburna organisationer med social inriktning