Rädda Barnen: "IOP ger oss möjlighet att pröva nytt när samhället förändras"
05 jun | 2018
Vilka gemensamma kunskaper och strategier är viktiga när man arbetar med Idéburet offentligt partnerskap (IOP)? Svaren på de frågorna arbetar Forum tillsammans med Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Rädda Barnen nu med att besvara i ett gemensamt projekt. Forum har intervjuat en av deltagarna i projektet - Göran Holmström från Rädda Barnen.

– Rädda Barnen vill bidra mer i välfärdsarbetet för barns hälsa och välmående. IOP är en form vi ser potential i och som ger oss möjlighet att pröva nytt när samhället förändras. IOP är också ett möjligt sätt att arbeta närmre det offentliga utan att säga upp ägandeskap över modellen och vår idé, säger Göran Holmström som är projektledare för Rädda Barnens arbete med idéburen välfärd.

Att jobba i partnerskap mellan idéburna och offentliga aktörer är en fortsatt het fråga och varje vecka ser Forum nya partnerskap växa fram. Forum, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Rädda Barnen driver därför just nu ett gemensamt projekt där vi tittar på IOP som samverkansform. Utifrån lokala erfarenheter tar vi fram ny kunskap för att stödja organisationer i arbetet med IOP.

Göran Holmström är en av deltagare i projektgruppen och han ser positivt på projektet och behovet av en tydlig strategi anpassad efter Rädda Barnens historia och framtida vision. 

– Vi behöver som organisation göra en del vägval och det hoppas vi att strategin som tas fram inom projektet ska hjälpa oss med. Om man ska satsa på partnerskap som ett sätt att lösa komplexa samhällsproblem behöver man en grund att stå på. Jag hoppas även att vi ska kunna bli liter mer proaktiva och ta för oss mer.

Civilsamhället och det offentliga har en historia av att arbeta i partnerskap för att anta olika samhällsutmaningar. IOP har sedan Forum tog fram modellen 2010 vuxit fram som en samverkansform som fler och fler har börjat använda i arbetet med att anta några av vår tids mest komplexa samhällsutmaningar. Modellen har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.

– Social innovation är idag en nödvändighet och många IOP:er kan bidra till detta. När organisationer och det offentliga skapar något tillsammans i partnerskap blir det lätt en social innovation. Jag tror att mycket välfärdsverksamhet har fastnat i formalia, att man inte når målgruppen eller inte tar vara på barns egen förmåga. Här tror jag att vi som enskild organisation inte alltid sitter inne med lösningen. Det blir genom samarbeten och partnerskap som man berikar varandra i arbetet för ett bättre samhälle, fortsätter Göran.

Men Göran Holmström menar också kommuner behöver öka sin kunskap om IOP och organisationer måste våga samarbeta mer med varandra.

– Jag tror att anställda inom det offentliga måste få kompetensutveckling. De idéburna är redo att sätta igång men kommunerna är fortsatt avvaktande. Här behöver politiker signalera att IOP är något man ska satsa på. Vi organisationer måste även våga samarbeta med varandra.

Mer om projektet

Projektet kallas IOP strategi och drivs av Forum tillsammans med Frälsningsarmén, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

Den 8 oktober kommer projektet att släppa en kunskapsrapport om hur organisationer kan arbeta med IOP. Håll utkik på Forums hemsida, i nyhetsbrevet och på Forums sociala medier för mer information om släppet.

Har du frågor om projektet kontakta Christopher Andersson på Forum, christopher.andersson@socialforum.se

Vad är Idéburet offentligt partnerskap?

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Forum – idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.