Regeringen ska se över demokratikraven för det statliga stödet till civilsamhället
Foto: Regeringskansliet
06 jun | 2016
Nu ska demokratikraven skärpas för de föreningar som söker statligt stöd. Det meddelar Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i Dagens Nyheter.

"Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering", så var rubriken för kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan.

Efter att det visat sig att två föreningar fått statsbidrag trots att talespersoner från organisationerna hade uttalat sig rasistiskt, ska nu regeringen se över demokratikraven för de statliga bidragen till civilsamhället. Skärpta demokratikriterier för bland annat etniska organisationer, en särskild utredning av stödet till trossamfund samt förbättring av myndigheternas rutiner för bidrag är några av de åtgärder regeringen vill se. Det senare gäller till exempel Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Socialstyrelsen och Skolverket. Man vill även se över vilka förordningar som saknar tydligt demokratikriterium.

"Samtidigt inleds även ett arbete för att säkerställa att det sker en förstärkt och förtydligad kontroll av organisationers grundläggande värderingar för att skattepengar ska kunna betalas ut. I detta arbete ingår en granskning av organisationernas värdegrund samt att det finns tydligare riktlinjer för att hantera de fall där detta kan ifrågasättas." (ur debattartikeln)

Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum kommenterar:

Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum

Det är bra att regeringen tar tag i frågan om skärpta demokratikriterier vid utdelning av statliga bidrag till civilsamhällets organisationer. Inte minst för att bidra till att vi får ett mer demokratiskt samhälle i stort. Men vi ser oroande på att etniska och religiösa organisationer pekas ut särskilt. Risken att agera odemokratiskt finns såklart även i andra organisationer, såväl som klassiska folkrörelser som politiska partier. Forum anser det centralt att regeringen i sina särskilda insatser nu ställer samma krav och frågor oavsett om du bedriver en syförening eller är ett trossamfund. Forum kommer att följa arbetet med denna såväl som utredningen om mer långsiktiga bidrag till civilsamhället och fortsätta debattera denna fråga.