Regeringen undertecknade Madriddeklarationen till stöd för social ekonomi
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
10 dec | 2017
Social ekonomi som företagsmodell för Europas framtid. Det är huvudfokuset för Madriddeklarationen som Sveriges regering, genom Civilminister Ardalan Shekarabi, nu har undertecknat. Vid undertecknandet medverkade även Forums generalsekreterare Göran Pettersson och Forums Ariane Rodert, vice ordförande för Grupp 3 i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK).

Sveriges underskrift av Madriddeklarationen påvisar ett ytterligare erkännande och stöd av sociala ekonomins/civilsamhällets företagande, säger Ariane Rodert. Nu behöver regeringen ta fram en handlingsplan för att realisera sektorns fulla potential.

Redan i maj 2017 undertecknade flera ministrar samt centrala myndigheter i Europa Madriddeklarationen. Deklarationens syfte är att lyfta fram social ekonomis bidrag till ekonomiska och sociala framsteg. 

Georges Dassis, ordförande för Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén sade i maj:

– Vi måste göra den sociala ekonomin ännu mer synlig genom att ge den betydelse, särskilt i kommissionens arbetsprogram för 2018, eller genom utveckling och genomförande av en övergripande handlingsplan.

EESK tydliggjorde också att organisationens stöd för social ekonomi handlar om att skapa ett mer socialt Europa, eftersom Europas ekonomiska och politiska framtid är starkt beroende av det.

Av formella skäl kunde Sveriges regering inte underteckna deklarationen i maj, men den 8:e december 2017 signerades den av Civilminister Ardalan Shekarabi.