Läs Forums remiss på Civilsamhällesutredningen
01 jul | 2016
Civilsamhällesutredningens betänkande "Palett för ett stärkt civilsamhälle" SOU 2016:13 lämnades till det ansvariga statsrådet Alice Bah Kuhnke den 25 februari och har en kort tid efter det varit ute på remiss. Remisstiden går ut den 13:e juli. Här är Forums remissvar.