Replik från Mikael Sjöberg på Forums öppna brev
Foto: Johan Lindstén Foto: Johan Lindstén
17 okt | 2016
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg svarade i fredags på det öppna brev som Forum tillsammans med 19 organisationer författat tidigare i veckan. I svaret som publicerades i Svenska Dagbladet skriver Sjöberg att det är hans bestämda ambition att fortsätta arbeta med civilsamhällets organisationer.

Arbetsförmedlingen har goda erfarenheter av den idéburna sektorns insatser för arbetsinkludering, skriver Mikael Sjöberg. Att fas 3 inte längre används ser han i stället som en möjlighet för att ge den enskilda personen bredare stöd. Det finns exempelvis möjlighet för anordnare av arbetsträning att tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en individanpassad överenskommelse om just arbetsträning i upp till 12 månader, skriver han i artikeln.

Forum saknar dock ett konkret förslag för hur Arbetsförmedlingen mer tydligt ska inkludera den idéburna sektorn. Vi hoppas att Sjöbergs signal kan ge lokala arbetsförmedlingar tillräckligt med mod så att människor runt om i landet kan få rätt typ av stöd av idéburna organisationer. Forum kommer att fortsätta dialogen med Arbetsförmedlingen för att verkligen kunna skapa den gemensamma samhällsnyttan.

Här kan du läsa Mikael Sjöbergs svar.