Representantskapet 2016
Fr. vänster: Ola Mattsson, David Sundén, Karin Olsson, Agneta Åhlund, Erika Brundin, Carl-Åke Andersson och Eva Hall.
25 maj | 2016
Tre nya styrelseledamöter, en verksamhetsinriktning för åren 2017-2020 och två stadgeändringar. Det är några av nyheterna från gårdagens representantskap.

De senaste två åren har på många sätt varit en turbulent tid för både den ideella sektorn och för samhället i stort. 2014 innebar val till både riksdagen och EU-parlamentet. Forum tog för första gången fram ett valprogram, något som väckte debatt kring civilsamhällets roll som politisk aktör. Nästföljande år prövades Sveriges humanitära flyktingpolitik som aldrig förr i och med de många människor som sökte skydd i Sverige, och i slutet av året kunde vi konstatera att civilsamhället tagit på sig ett enormt ansvar för att säkerställa ett fungerande flyktingmottagande. Hur civilsamhället samarbetade både inbördes och gentemot det offentliga är något som fortfarande utvärderas.

Under gårdagens representantskap riktades blickarna dock framåt. Styrelseordförande David Sundén presenterade den nya verksamhetsinriktningen som kommer gälla för åren 2017-2020. Forum kommer bland annat fokusera på att ”utveckla och förankra [sin] samordnande roll i relation till vissa av medlemmarnas sakfrågor”, samt utveckla och sprida modeller för samverkan mellan ideell- och offentlig sektor/näringsliv.

I den nyvalda styrelsen är de flesta av ledamöterna bekanta sedan innan. Carl-Åke Andersson, Erika Brundin, Fredrik Hedlund och Agneta Åhlund behåller sina poster och börjar från och med nästa år att arbeta utifrån den nya verksamhetsinriktningen. Ordförande är fortsatt David Sundén. Till sin hjälp har styrelsen tre nya bekantskaper (åtminstone i styrelsesammanhang): Eva Hall, Ola Mattsson och Karin Olsson. Hall är tidigare vårdchef på Röda korset, Mattsson är sverigechef på Rädda Barnen och Olsson generalsekreterare på KFUM.

Birthe Wallin, Carina Ohlsson och Anders M Johansson lämnar alltså styrelsen på egna initiativ. Med en samlad Forum-erfarenhet på över ett årtionde kommer de självklart att saknas och vi önskar dem all lycka i sina framtida åtaganden.

I övrigt ledde ett antal stadgeändringar till att frivilligcentraler inte längre kommer att ingå i en egen medlemskapskategori, samt att tröskeln för hur många representanter som krävs för att ett representantskap ska vara beslutsmässigt sänks från hälften till en tredjedel av det totala röstetalet.

Med ny styrelse och verksamhetsinriktning är Forum nu redo att möta de kommande årens utmaningar. Hur förenklar vi för fler att engagera sig ideellt? Vad finns att lära från höstens erfarenheter av flyktingmottagandet? Och hur förbättrar vi förutsättningarna för samarbeten mellan de olika sektorerna? Det är frågor som vi ser fram emot att tillsammans med er hitta lösningar på.

 

 

Avdelning: Medlemmar