RIO, Bilda och Ordfront nya medlemmar i Forum
28 feb | 2018
Vi hälsar dem alla välkomna! Alla tre kommer att intervjuas och presenteras närmare här under våren.

Lite kort om de nya medlemmarna: 

  • Studieförbundet Bilda.Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i bildnings- och kulturverksamheten. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen och fritt skapande.
  • Föreningen Ordfront. Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. De vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Ordfront ligger bland annat bakom MR-dagarna och demokratiakademin. m
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. RIO representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor som är folkrörelse-, organisations- stiftelse- och föreningsägda. Deras uppgift är att tillvarata medlemsskolornas intressen så att de kan utveckla sina skolor. De driver även intressepolitiska frågor, omvärldsbevakning, opinion och anordnar utbildningar.  
 

 

 

Avdelning: Verksamheter
Ämne: Om Forum Medlemmar