Röda Korset rapporterar om effekterna av tillfälliga utlänningslagen
09 okt | 2018
Röda Korsets uppföljning av den tillfälliga utlänningslagen visar ett ökat mänskligt lidande - precis som många varnade för i förväg. Dessutom konstaterar man att lagens syfte - ett minskat asylmottagande - inte verkar ha uppnåtts. Röda Korsets undersökning bidrar med stora värden i kunskaper, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson.

Svenska Röda Korset har följt upp de humanitära konsekvenserna av den tillfälliga utlänningslagen i en rapport. Rapporten är framtagen med hjälp av genomgång av 160 domar och intervjuer. Slutsatsen är att lagen har inneburit ett stort mänskligt lidande, och att den inte har uppnått sitt syfte. 

Enligt Röda Korset kan man se att den tillfälliga lagen lett till följande humanitära konsekvenser: 

  • Familjer splittras, vilket leder till att den psykisk ohälsan ökar
  • Hårda försörjningskrav är svåra att uppfylla - det drabbar kvinnor hårdare
  • Svårare att behandla trauma effektivt
  • Kraftig minskning av antalet fall med ömmande omständigheter

Här kan du hitta mer om Röda Korsets rapport

Sveriges Radio har gjort ett reportage med Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv om rapporten. I programmet medverkar även forskaren Joakim Ruist från Göteborgs Universitet. I reportaget tydliggörs också att ytterligare en effekt av den tillfälliga lagen är sämre integration.

Här hittar du Sveriges Radios reportage.

FORUM KOMMENTERAR

Forums generalsekreterare Göran Pettersson betonar att Röda Korsets rapport är mycket viktig och bidrar till hela samhället med väsentlig kunskap. 

- Att den tillfälliga lagen inte förlängs är något som många organisationer inom det civila samhället verkat för på olika sätt. Genom Röda Korsets rapport blir det mycket tydligt att den tillfälliga lagen har lett till stora humanitära konsekvenser som måste åtgärdas snabbt. De effekter som syns är fruktansvärda för individerna, men de är också oerhört negativa för hela samhället. Det här behöver åtgärdas omedelbart. 

 

Avdelning: Verksamheter