Rödakorspsykolog: ”Asylpolitiken förhindrar tillfrisknande för krigstraumatiserade”
Frida Johansson Metso, psykolog hos Röda korset. Foto: Röda korset
21 mar | 2017
Den nya asylpolitiken leder till stor otrygghet, hopplöshet och oro hos nyanlända som utsatts för tortyr eller traumatiserats av krigsupplevelser. Det förhindrar tillfrisknande, menar Frida Johansson Metso, psykolog på Röda korsets Center för torterade flyktingar i en intervju med Forum. Röda korset vill därför att asyllagarna ändras.

Den tillfälliga asyllagen försvårar behandlingen av krigstraumatiserade flyktingar. Det menar Frida Johansson Metso, psykolog på Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Hon lyfter fram att de strängare reglerna om familjeåterförening förvärrar situationen för nyanlända med posttraumatiskt stressyndrom.

–  Att inte kunna återförenas med anhöriga och oro för vad som händer i hemlandet blir till ett stort hinder i tillfrisknandet. Det här handlar om patienter vars mål kan gälla så basala saker som att sova bättre eller kunna åka buss, säger Johansson Metso.

Till centret kommer människor från bland annat Syrien, Afghanistan och Irak som har utsatts för tortyr eller traumatiserats av krigsupplevelser. Till följd av svåra upplevelser i hemlandet och under flykten drabbas många av posttraumatiskt stressyndrom. Det innebär återkommande stressreaktioner som kan påverka koncentrations- och inlärningsförmågan.

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd har också medfört försörjningskrav för att få stanna efter tre år. Enligt Johansson Metso utgör tillfälliga uppehållstillstånd ett hinder för att skapa en trygg bas för tillfrisknande. Många av hennes patienter har inte bara mardrömmar om det som hänt i hemlandet och under flykten utan också om en framtida utvisning. Hon menar att det är svårt att behandla en individ som inte känner trygghet eftersom hjärnan är fokuserad på överlevnad tills man känner sig trygg.

–  Risken när flyktingar inte är säkra på hur länge de får stanna eller är oroliga för familjen i hemlandet är att stressymptomen skjuts upp så att de inte kan behandlas. Redan traumatiserade personer tvingas leva i en högstressituation, säger Johansson Metso.

Enligt den tillfälliga asyllagen får människor olika rättigheter beroende på om de får uppehållstillstånd i kategorin flyktingar eller skyddsbehövande. En majoritet av syrierna bedöms exempelvis enbart vara skyddsbehövande, inte flyktingar, vilket innebär kortare uppehållstillstånd och ingen rätt till familjeåterförening. Det har medfört ett ökat tryck på Röda Korset och andra organisationer i civilsamhället eftersom många som vill överklaga beslutet vänder sig till dem.

 –  Den nya asyllagen gör att människor förlorar hoppet och tryggheten. Man kan inte starta om. Det är helt orimligt och oacceptabelt.

Röda korset och Frida Johansson Metso understryker att lagarna bör ändras så att folk får permanenta uppehållstillstånd och att familjeåterförening underlättas snarare än hindras.

Frida Johansson Metso menar också att ändringarna i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och i ersättningsnivåerna till kommunerna är problematiska, speciellt i kombination med att Migrationsverket under förra året skrev upp åldern på ett stort antal ensamkommande unga. När en ung person skrivs upp i ålder och kommunerna dessutom får lägre ekonomisk ersättning innebär det för många att man blir av med stöd man tidigare bedömts behöva.  Man förlorar rätten till HVB-hem, psykologisk hjälp, tvingas flytta från skolan och lämna sina vänner. En del av dem som bedöms som minderåriga har också fått beslut om tillfälliga uppehållstillstånd. De räcker  bara fram till 18-årsdagen. Johansson Metso pekar på att vi ser konsekvenserna av detta nu, med många unga som förlorar hoppet, är livrädda för utvisningen och skadar sig själva.

–  Människor som flytt över halva världen och ber om vårt skydd, svårt traumatiserade och torterade människor, möts med en lagstiftning som syftar till att hålla dem kvar i otrygghet och lidande. Det är inget annat än omänskligt, avslutar Johansson Metso.

Av: Venla Odenbalk
venla.odenbalk@socialforum.se

Läs mer

Forums medlemmar kritiska till den nya asyllagen