Rösta i EU-valet 26 maj!
07 jan | 2019
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. Runt om i Europa hotas demokratin av auktoritära partier som nu mobiliserar inför valet. Forum vill därför understryka vikten av att rösta för ett fritt och demokratiskt Europa.

Utrymmet för det civila samhället utmanas i dagens Europa. I flera länder ser vi hur auktoritära regimer och partier aktivt motarbetar demokratiska rörelser och organisationer. Vi ser det i Ungern och Polen, men också i övriga Europa. Det tar sig uttryck genom försämrade ekonomiska villkor, ökad kontroll och repressalier.

Inte heller Sverige är immunt mot utvecklingen i Europa. Vi har ett växande högerpopulistiskt, nationalistiskt parti i riksdagen och vi har nazistiska organisationer som sprider rädsla, hot och hat. Något som blev tydligt inte minst under årets Almedalsvecka. När fler länder runt omkring oss monterar ned rättssäkerheten och inskränker rättigheter så hotar det också våra möjligheter att leva fritt och demokratiskt.

"Civilsamhällets organisationer utgör en hörnsten i den västerländska demokratin. Vi har helt enkelt inte råd med en utveckling där civilsamhället begränsas och tystas om demokratin så som vi känner den ska fortleva. Försvaret av demokratin kräver ett starkt och fritt civilsamhälle!"

- Göran Petterson, generalsekreterare, Forum     

Mot bakgrund av detta vill Forum med kraft uppmuntra dig att gå och rösta i valet den 26 maj. Men det stannar inte där. Om vi på allvar ska mota den utveckling som vi ser idag behöver vi få fler att göra sin röst hörd samtidigt som vi sprider kunskap om vad EU:s roll och funktion.

För detta vill vi tipsa om följande länkar: 

https://www.denhargangenrostarjag.eu/

https://www.what-europe-does-for-me.eu/sv/portal

Vi ses i vallokalerna den 26 maj!