Säkra finansieringen för ideell sektor - stötta vår kampanj
Foto: Joel Ahlgren
24 maj | 2017
Lotter genererar varje år två miljarder till föreningslivet. För att stödja föreningslivets fortsatta finansiering via spel och lotter - stötta kampanjen Dubbelvinsten. Forum tillsammans med FRII och Riksidrottsförbundet står bakom kampanjen.

Nu startar vi en namninsamling för ideella organisationers oberoende finansiering genom kampanjen Dubbelvinsten. Med dubbelvinsten vill vi lyfta betydelsen av en fortsatt framgångsrik lotteriverksamhet med civilsamhället som förmånstagare, där både konsumenten och samhället får en chans. I dag ges två miljarder i överskott från lotterier varje år.

Läs mer och skriv under här: www.dubbelvinsten.nu

– Utan dessa medel skulle många språkcaféer, idrottsaktiviteter eller scoutläger inte kunna genomföras. Fria medel till föreningslivet är en investering för samhället. Det kunde vi inte minst se under flyktingsituationen hösten 2015. Flera av Forums medlemmar kunde snabbt ställa om och rikta extra stöd till alla dem som kom till Sverige under kort tid, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Den utredning om spelmarknaden som nyligen presenterades föreslår en fortsatt skattefrihet och ensamrätt för ideella organisationer för lotteri och bingo, men det är fortfarande oklart hur en sådan skattefrihet tas emot av EU. Det innebär en stor osäkerhet fram till det att EU-kommissionen godkänner förslaget.

Kampanjen sätter också ljus på avsaknaden av konsekvensanalys i de framlagda förslagen. Hur våra ideella organisationer kommer påverkas av den kommande omregleringen är oklart – både i form av en ökad konkurrens från kommersiella bolag samt hoten mot den nuvarande skattefriheten. Enligt uppskattningar kan finansieringen från lotterier så mycket som att halveras om inte politiken tar strid för ideella organisationer.

– Lotterier med samhällsnytta i fokus riskerar bli förlorare på den framtida spelmarknaden. Med dagens lotterimodell får både konsumenten och samhället en chans, men utan skattefrihet och möjlighet att utveckla digitala produkter riskerar samhället att förlora när spelmarknaden nu omregleras, säger Simon Holmesson politisk sekreterare IOGT-NTO och projektledare för Dubbelvinsten.

För mer information, kontakta:

Elin Aronsson
Kommunikatör Forum
0722-31 57 41
elin.aronsson@socialforum.se

Simon Holmeson
Projektledare för Dubbelvinsten.
0733- 83 83 25
simon.holmesson@iogt.se