Sexuellt utnyttjande avslöjat i flera internationella hjälporganisationer
27 feb | 2018
Internationella hjälparbetare inom flera internationella hjälporganisationer har som sexuellt utnyttjat barn och vuxna och/eller köpt sexuella tjänster. Forum redovisar den aktuella situationen.

Under 2011 genomförde den brittiska biståndsorganisationen Oxfam en utredning av hur organisationens anställda agerade under jordbävningskatastrofen på Haiti 2010. En konsekvens av utredningen var att sju personer avskedades eller slutade - däribland den dåvarande landschefen. Oxfam har nu släppt delar av undersökningen och ber nu Haiti om ursäkt för sitt agerande. En direkt konsekvens är att organisationens vice VD avgår med omedelbar verkan. Läs mer här

Även biståndsorganisationen Läkare utan gränser rapporterar om att tio personer inom organisationen fått sina kontrakt avslutade på grund av en utredning om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp under 2016.  Organisationen har 42 000 anställda, men inga svenska anställda finns med i utredningen. Läs mer här

Organisationen SOS Barnbyar rapporterar att de har fått in 37 anmälningar om sexuellt tvång eller övergrepp under 2016. Övergreppen har begåtts av personal, men det finns inga rapport om sexköp. Läs mer här

PLAN international rapporterar att de har sex fall av sexuellt utnyttjande och övergrepp. En av dessa var anställd, den personen är nu avskedad och samarbetet med de övriga har avbrutits. Inom organisationen säger ansvariga att de råder noll-tolerans mot sådant här. Läs mer här

Internationella Röda Korset rapporterar att 21 anställda har avskedats eller sagt upp sig efter utredningar om köp av sexuella tjänster under de senaste tre åren. Organisationen håller på och sätter in ett antal åtgärder för att skärpa kontrollen. Inga svenska biståndsarbetare finns med i rapporterna. Läs mer här