SKL i ny rapport om Idéburet offentligt partnerskap
08 maj | 2018
SKL har kommit med en helt ny rapport om hur partnerskap kan utvecklas i dialog med det civila samhället. Med rapporten vill de att fler offentliga aktörer ska våga samarbeta med civilsamhället.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver ett utvecklingsarbete om hur olika offentliga aktörer kan samarbeta med civilsamhället för att möta komplexa samhällsutmaningar. Rapporten är ett led i det arbetet och riktar sig till regioner, kommuner och andra offentliga aktörer.

– Sedan Forum tog fram IOP-modellen 2010 har vi tagit fram flera kunskapsrapporter om IOP, och håller just nu på att ta fram en rapport tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Frälsningsarmén hur man kan jobba bättre med partnerskap. Det är därför mycket positivt att SKL har utvecklat ett material som underlättar för offentliga aktörer som vill använda IOP, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum. Med det här i ryggen kommer sannolikt ännu fler kommuner att våga jobba mer med partnerskap.

Rapporten, Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner, går i 39 sidor igenom ett antal steg som är viktiga för de offentliga aktörerna, några exempel:

  • Kriterier som SKL anser gäller för IOP
  • Ett konkret avsnitt för hu man ska gå tillväga för att ingå ett partnerskap - där man betonar att parterna möts som likvärdiga, och använder medskapande metoder
  • Ett avsnitt om hur man konkret kan formulera ett IOP
  • Ett längre avsnitt som behandlar juridiken kring IOP och frågan om det är möjligt med tanke på upphandlingslagstiftningen

SKLs slutsats är att det inte går att säga säkert att det alltid är okej med IOP, utan att det måste avgöras från fall till fall. Samtidigt är de tydliga med att det är viktigt för det offentliga att ha hållbara relationer med civilsamhället och då är IOP ett bra alternativ, menar dem.